قیمت تفکیک زمین نقشه برداری

قیمت تفکیک زمین نقشه برداری

تفکیک اراضی به این جهت انجام می شود تا در نتیجه اراضی به قطعات کوچک تری تقسیم شود.

ممکن است فردی مالک یک زمین باشد و به دلیل وسعت زیاد اراضی خواهان تقسیم اراضی به بخش های کوچک تر باشد. بنابراین تفکیک اراضی با توجه به ضوابط موجود انجام می شود. همچنین تفکیک اراضی برای زمین های مشاعی انجام می شود.

انجام تفکیک اراضی صورت می گیرد تا اراضی به بخش های کوچک تجزیه شود. بعد از ثبت در خواست در اداره ثبت اسناد انجام تفکیک اراضی ممکن می باشد.

تفکیک اراضی را می توان به کارشناس رسمی دادگستری نقشه برداری یا امور ثبتی سپرد. این متخصص به جهت تفکیک اراضی ابتدا نقشه ای از اراضی با مختصات یو تی ام تهیه می کند. تا ابعاد و مساحت دقیق ملک حاصل شود. برای تهیه این نقشه از جی پی اس دو یا سه فرکانسه استفاده می شود. بعد از برداشت زمینی ترسیم نقشه یو تی ام انجام می شود.  و سپس طرح تفکیکی برای تقسیم اراضی ترسیم می شود. سپس این طرح روی زمین جانمایی خواهد شد. و این عملیات با مشخص شدن هر قطعه روی زمین انجام می شود.

قیمت تفکیک زمین نقشه برداری طبق تعرفه حساب می شود. این تعرفه هر ساله تعیین می شود و با توجه به عواملی تغییر می کند.

تفکیک اراضی

تفکیک اراضی به معنی تقسیم و تجزیه اراضی می باشد. زمانی که یک ملک دارای مالکینی با سهم های مساوی و یا غیر مساوی باشد. در نتیجه برای اینکه بتوان سهم هر فرد را از ملک معلوم نمود لازم است تقسیم اراضی انجام شود. و ملک به قطعات کوچک تقسیم شود. تقسیم اراضی را تفکیک اراضی می گویند. تفکیک جداسازی زمین به قطعات کوچک تر و صدور سند مالکیت برای هر قطعه به شکلی مجزا می باشد. تفکیک اراضی را می توان به کارشناس رسمی دادگستری نقشه برداری یا امور ثبتی سپرد. قیمت تفکیک زمین نقشه برداری با توجه به تعرفه و مشخصات

ملک تعیین می شود. در واقع با توجه به مساحت ملک در نتیجه تفکیک اراضی انجام می شود. افراز اراضی

افراز اراضی به معنی جدا نمودن سهم مشاعی شرکای یک ملک یا زمین از یک دیگر می باشد. در نتیجه هر یک از شرکا در صورتی که بخواهند سهم خود را از زمین مشخص نماید به این صورت لازم است جداسازی ملک انجام شود.

افراز اراضی تنها برای اراضی مشاعی انجام می شود و انجام آن در صورتی که با رضایت مالکین انجام شود. به امور افراز از طریق اداره ثبت اسناد رسیدگی می شود. اما در صورتی که مالکین به انجام افراز راضی نباشند و چند نفر از شرکا قصد مشخص و جداسازی مال خود را داشته باشند. در نتیجه انجام افراز از طریق مراجع قضایی پیگیری می شود.

تفاوت افراز و تفکیک اراضی

برخی از افراد تفکیک و افراز را مترادف می دانند. و آن دو را یک معنای واحد محسوب می کنند. اما این امر صحت ندارد. از نظر عرفی و ثبتی تفکیک عبارت است از تقسیم مال غیر منقول به قطعات کوچک تر. در واقع ممکن است قطعه زمینی به مساحت5 هزار متر که مالک یا مالکین آن تصمیم دارند آن را به قطعات کوچک تری تقسیم نمایند. در نتیجه تفکیک به منظور انتقال قطعات تفکیک شده به صورت مفروز، صدور سند مالکیت مفروزی با ابطال سند اولیه و تنظیم تقسیم نامه استفاده می شود.

تمامی امور مربوط به تفکیک در اداره ثبت اسناد انجام می گیرد. بعد از آن صورت مجلس تفکیکی تنظیم می شود. این صورت مجلس شامل حدود مساحت قطعات جدا شده به منظور انتقال  و به صورت قطعات مفروزی به جهت صدور سند مالکیت برای قطعات و تنظیم تقسیم نامه می باشد.

در تفکیک لازم نیست ملک غیر منقول مشاع باشد یعنی یک نفر که مالک 6 دانگ زمین بزرگ می باشد. می تواند آن را به قطعات کوچکتری تقسیم و تفکیک نماید. اگر چند نفر مالک آن باشند می توانند آن را تفکیک نمایند. اما در افراز لازم است ملک مشاعی باشد.

اگر ملک مشاعی تفکیک گردد حالت اشاعه و اشتراک از بین نمی رود. یعنی بعد از تفکیک نیز شرکا در هر قطعه ای نسبت به سهم خود مالکیت دارند. اگر زمینی به مساحت 5 هزار متر بین دو نفر به صورت مساوی مشترک باشد آن زمین به 10 قطعه 500 متری تفکیک شود. هر یک از شرکا  3 دانگ از هر قطعه خواهد داشت. اما در افراز به این نحو نیست و سهم شریک معلوم و معین می شود و از حالت مشاع بودن و اشتراک خارج می شود.

انجام تفکیک و افراز اراضی از عهده چه کسی بر می آید؟

بخش عملیاتی انجام افراز و تفکیک اراضی از عهده کارشناس رسمی دادگستری نقشه برداری یا امور ثبتی بر می آید. این متخصص ابتدا تهیه نقشه یو تی ام را انجام خواهد داد و سپس نقشه تفکیکی را تهیه خواهد کرد.

تفکیک اراضی کارشناس دادگستری

تفکیک اراضی چیست؟ می توان گفت که این عملیات به معنی جدا کردن و تجزیه مال و یا ملک است. مانند خانه، زمین و مغازه که به قطعات کوچک تر تقسیم می گردد.

تفکیک هم برای ملک مشاعی و هم برای املاک غیر مشاعی انجام می شود. برای انجام تفکیک اراضی از طریق اداره ثبت اسناد اقدام می شود. افراز اما که معمولا با تفکیک یکی در نظر گرفته می شود انجام می شود تا در نتیجه جداسازی سهم مشاعی از ملک مشاعی انجام شود.

افراز تنها برای املاک مشاعی می باشد و برای املاک غیر مشاعی معنی ندارد. به انجام امور افراز در اداره ثبت اسناد و مراجع قضایی رسیدگی می شود. برای انجام بخش عملیاتی افراز و تفکیک اراضی می توان به یک فرد متخصص همچون کارشناس رسمی دادگستری نقشه برداری یا امور ثبتی مراجعه نمود.

برای انجام تفکیک اراضی ابتدا تهیه نقشه یو تی ام ملک انجام می شود. بعد از تهیه این نقشه اطلاعاتی همانند مساحت و ابعاد دقیق ملک معلوم می شود. در نتیجه بر طبق اطلاعات حاصل تفکیک اراضی انجام می شود. کارشناس طرح تفکیکی را بر روی نقشه یو تی ام ترسیم می کند و در نتیجه اراضی تقسیم بندی می شود. با جانمایی این نقشه بر روی زمین حدود هر قطعه معلوم می شود.

تفکیک اراضی کارشناس دادگستری

تفکیک اراضی کارشناس دادگستری

این مطلب چه‌ اندازه برایتان مفید بوده است؟

امتیاز خود را ثبت کنید.

میانگین امتیاز: 0 / 5. تعداد رأی: 0

امتیاز نداده اید؟! اولین نفر باشید.

دیدگاه شما با موفقیت ثبت شد.

نظرتان را ثبت نمایید.

شماره همراه شما منتشر نخواهد شد.

تماس با ما