انواع نمونه درخواست های تامین دلیل

انواع نمونه درخواست های تامین دلیل

تامین دلیل یکی از موارد بسیار مهم در مسائل خقوقی می باشد که ارائه درست و مشورت با کارشناسان دادگستری و و کلای حقوقی می  تواند نتیجه کار را به کل تغییر دهد. ما در رادین مپ با استفاده از کارشناسان رسمی دادکستری در امور حقوقی امروز قصد داریم تا انواع نمونه درخواست های تامین دلیل را به شما ارائه دهیم تا آشنایی نسبتا خوبی با این نوع درخواست ها داشته باشید . در صورتی که نیاز به مشاوره یا انجام کارهای حقوقی را دارید می توانید با کارشناسان ما در رادین مپ در ارتباط باشید.

نمونه درخواست تامین دلیل ملک

تأمین دلیل مالکیت یکی از روش‌های تأمین دلیل است که در آن، اسناد و مدارک مرتبط با مالکیت یک ملک جمع‌آوری می‌شوند.

درخواست‌کننده: خانم نگین … دختر: حسین به نشانی: شهر تهران، خیابان شهید بهشتی …

مخاطب: آقای احمد … پسر: محمد به نشانی: شهر تهران، خیابان گاندی…

نماینده حقوقی یا وکیل: آقای …

موضوع درخواست یا خواسته و هزینه آن: تأمین دلیل – جلب نظر هیئت کارشناس رسمی در زمینه راه و ساختمان، به شرح زیر

دلایل و مستندات دادخواست:

1- نامه وکالت

2- قرارداد مشارکت در ساخت

3- تصویر کپی از سند مالکیت

4- اخذ نظر کارشناس رسمی

توضیحات دادخواست برای تأمین دلیل با درخواست نظر کارشناس رئیس محترم دادگاه

با احترام، به استناد شرایط و مواد قرارداد مشارکت در ساخت، پیوستاً، درخواست دعوی که توسط خوانده ارائه شده است، اعلام می‌کند که به تعهدات ذکرشده در قرارداد، در خصوص تحویل یک ساختمان هفت‌طبقه با پلاک ثبتی … و … اصلی واقع در بخش … تهران، که به مالکیت خوانده تعلق دارد، عمل نشده و در مواعد تعیین‌شده به تأخیر افتاده است. همچنین، در واحدهای ساخته‌شده نقص‌های زیادی وجود دارد، از جمله نقص توالت واحد ۸، کلید مینیاتور، نصب کرکره‌های چینی به جای لوله‌کشی گالوانیزه در آسانسور ایتالیایی، کلید چینی به جای لوله‌کشی آلومینیومی در پنجره‌های کولر، واحد اول بدون کانال کولر، لوله‌های هواکش بدون کلاهک، وضعیت نامناسب زیربام، کمبود توالت فرنگی در پنج واحد، پمپ آب خراب، حمام‌ها بدون سرویس بهداشتی (روشویی)، شیشه‌های اتاق خواب‌ها دوجداره نیستند، نرده آهنی حیاط بر اساس قرارداد نصب نشده، آشپزخانه‌ها با کمبود کابینت اجرا شده (کمبود ۲/۷ از مقدار معین‌شده)، هزینه کف صابی پرداخت نشده، پارکینگ طبقه اول بازسازی نشده، پیلوت کف پارکینگ طبقه دوم بازسازی نشده، حیاط دور تا دور خانه اجرا نشده، آجرهای دور تا دور ساختمان به ضخامت ۷ سانتی‌متر نصب شده که خلاف قرارداد است، کمدها دارای رگلاژ نیستند و به شرح قرارداد اجرا نشده، درب‌های اتاق‌ها کیفیت مناسبی ندارند، کف آشپزخانه طبقه اول تراز نیست و آب جمع می‌شود و نیاز به ترمیم دارد.

با توجه به موارد ذکرشده و به منظور اطمینان از اجرای صحیح مفاد قرارداد و جلوگیری از تحمیل خسارت و ضرر به درخواست‌کننده، به موجب ماده ۱۴۹ به بعد قانون آیین دادرسی مدنی، ارائه دلایل و صدور قرار تأمین دلیل و ارجاع این امر به هیئت کارشناسی سه نفره در زمینه راه و ساختمان، با هدف تعیین نواقص اعلام‌شده، از دولت انتظار می‌رود.

با احترام،

امضا

برای دادخواست تامین دلیل می توانید با کارشناسان رسمی دادگستری در رادین مپ تماس حاصل نمایید

نمونه درخواست تامین دلیل با جلب نظر کارشناس

در اینجا، یک مثال از دادخواست تامین دلیل با جلب نظر کارشناس را ارائه می‌دهیم:

تاریخ رسیدگی: 19/05/1402

شماره پرونده: …

شماره دادنامه: …

مرجع رسیدگی: حوزه … شورای تسویه و رفع اختلاف ۲ تهران

خواهان: مهدیار  فرزند آقای ناصر … آدرس: …

خوانده: ساسان فرزند آقای امیر … آدرس: …

خواسته: قرار تامین دلیل با جلب نظر کارشناس

جریان – خواهان این درخواست فوق را با طرفیت خوانده مذکور به کلاسه مربوطه در حوزه تسویه و رفع اختلاف ۲ تهران تقدیم کرده است. پس از انجام تشریفات قانونی در جلسه وقت استثنائی / مقرر، هیئت با ترکیب امضاکنندگان زیر تشکیل شده و پس از بررسی و تبادل نظر در خصوص محتوای پرونده، تصمیم نهایی خود را اعلام نموده و به شرح زیر اقدام می‌نماید.

قرار تامین دلیل با جلب نظر کارشناس

در خصوص درخواست آقای/خانم فلانی به نفع آقای/خانم دیگران به دلیل صدور قرار تامین دلیل و با توجه به مشاهدات و مطالب پرونده، نظر به مطابقت شرایط و قوانین صدور قرار، طبق اصول ماده ۱۴۹ به بعد قانون آیین دادرسی مدنی، قرار تامین دلیل با جلب نظر کارشناس ارائه می‌شود. به این منظور، از میان کارشناسان رسمی دادگستری، آقای/خانم مهندس … به عنوان کارشناس با هزینه مبلغ … ریال انتخاب می‌شود که پرداخت آن به وظیفه درخواست‌کننده می‌باشد. اجرای این قرار با تأسیس منابع به اجاره حاصل از ماده ۶ و ۹ قانون شوراهای تسویه و رفع اختلاف و ماده ۱۵۳ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، به عهده عضو … حوزه … آقای/خانم … قرار گرفته است. در معیت درخواست‌کننده، عضو اجرایی به محل اجرای قرار مراجعه کرده و تمام مشاهدات و تجدیدنظرها را در جلسه اجرای قرار ثبت کرده و نتیجه را گزارش خواهد کرد.

عضو اول: … عضو دوم: … عضو سوم: …

برای دادخواست تامین دلیل می توانید با کارشناسان رسمی دادگستری در رادین مپ تماس حاصل نمایید

نمونه در خواست تامین دلیل فوری

مشخصات خواهان: نام : محمد نام خانوادگی: پیری – آدرس ………..-  شغل…………………

مشخصات خوانده: نام : علی نام خانوادگی : قویدل – آدرس……………. – شغل…………….

موضوع درخواست: تامین دلیل مرتبط با خسارت ناشی از ترکیدگی لوله، اقدامات پیشگیرانه

دلایل و ضمائم: ارجاعیه، تصاویر و مستندات مرتبط

با احترام و ارادت

به اطلاع محترم ریاست شورای تسویه و رفع اختلاف می‌رسانم که من، نام و نام خانوادگی، با کد ملی … مالک ملک مسکونی آدرس … با پلاک اصلی … و فرعی … هستم، و همچنین متاسفانه همسایه طبقه بالایی من، نیز خوانده محترم مورد اشاره که به نام و نام خانوادگی و آدرس، درگیر ترکیدگی لوله‌های منزل‌شان هستند.

با عنایت به این موضوع که لوله‌های داخلی آنان در حال ترکیدن می‌باشند و این امر می‌تواند به فروپاشی سقف منزل مرا منجر گردد، و از طرفی من هدف از این درخواست تعمیر و مطالبه خسارت از طرف آنها می‌باشد، لذا خواهش دارم که به منظور حفظ شواهد و دلایل موجود و نیز جلوگیری از هرگونه خسارت جدی، درخواست تامین دلیل فوری با مشورت کارشناس را قبل از ابلاغ اقدام فرمایید.

با احترام نام و نام خانوادگی خواهان

برای دادخواست تامین دلیل می توانید با کارشناسان رسمی دادگستری در رادین مپ تماس حاصل نمایید

دادخواست تامین دلیل تخلیه و تحویل ملک مورد اجاره به علت انقضای مدت اجاره

مشخصات طرف اول: نام: ………..  نام خانوادگی:……….آدرس …………………….. شغل…………………..

مشخصات طرف دوم: نام: …………………. نام خانوادگی: …………………. آدرس: …………………. شغل: ……………….

نماینده قانونی یا وکیل: نام و نام خانوادگی نماینده (در صورت وجود) و مشخصات

موضوع درخواست: تقاضای تامین دلیل برای تخلیه و تحویل ملک اجاره‌ای به دلیل پایان اجاره

دلایل و اسناد ضمیمه: مدارک مرتبط با قرارداد اجاره، گزارش معاینه محل

شرح درخواست:

با احترام و ارادت،

به اطلاع ریاست محترم شورای تسویه و تصمیم‌گیری می‌رسانم که من، نام و نام خانوادگی، طبق مستندات موجود، طرف اجاره‌دهنده (طرف اول) در قرارداد اجاره‌ای به شماره … مورخ … به تاریخ پایان اجاره در تاریخ … ملکی را تخلیه کرده‌ام. اما طرف اجاره‌دهنده (طرف دوم) از تحویل گرفتن ملک اجاره‌ای خود امتناع می‌نماید.

با توجه به این واقعیت که کلید‌ها و وسایل ورودی ملک اجاره‌ای توسط مقام مرتبط از طرف دادگاه دریافت شده‌اند و طرف اول از تخلیه کامل آگاهی دارد، درخواست معاینه محل و تامین دلایل لازم جهت تخلیه و تحویل ملک را از شورای محترم تسویه و تصمیم‌گیری می‌نمایم.

با احترام و ارادت، نام و نام خانوادگی طرف اول

برای دادخواست تامین دلیل می توانید با کارشناسان رسمی دادگستری در رادین مپ تماس حاصل نمایید

نمونه دادخواست تامین دلیل شورای حل اختلاف

مشخصات طرف اول: نام: ………..  نام خانوادگی:……….آدرس …………………….. شغل…………………..

مشخصات طرف دوم: نام: ………..  نام خانوادگی:……….آدرس …………………….. شغل…………………..

موضوع درخواست: تامین دلایل مورد نیاز جهت تخلیه از ملک اجاره‌ای به دلیل پایان قرارداد با جلب نظر کارشناس

دلایل و مستندات ضمیمه: قرارداد اجاره، اظهارنامه

با ادب و احترام

با احترام به ریاست محترم شورای حل اختلاف، می‌خواهم اعلام کنم که من، نام و نام خانوادگی، با کد ملی ….، به عنوان مستاجر، ملک مسکونی به آدرس … را به مدت یک سال اجاره کردم. این دوره اجاره در تاریخ … به پایان رسیده است، اما طرف دیگر (مالک یا موجر) از تحویل ملک اجاره‌ای خود امتناع می‌نماید.

با توجه به موارد فوق، من درخواست می‌کنم که به دلایلی که به قرارداد اجاره مربوط می‌شود، تامین دلایل مورد نیاز برای تخلیه از ملک اجاره‌ای را از طریق تخصص کارشناسی فنی به عمل آورده و اقدامات لازم را برای تسلیم قفل‌ها و کلید‌های متعلق به ملک مذکور انجام دهید.

با تقدیم احترام و ادب، نام و نام خانوادگی طرف اول

سخن آخر

با توجه به تنوع درخواست های تامین دلیل قبلا از هر کونه اقدام ابتدا با یک کارشناس رسمی دادگستری یا وکیل حقوقی حتما در اراتباط باشید. کارشناسان رسمی دادگستری ما در رادین مپ در تمام روز های هفته آماده مشاوره و خدمت رسانی به شما عزیزان می باشند. در صورتی که نیاز به اقدام حقوقوی دارید می توانید آن را با کارشناسان ما در میان بگذارید و از صفر تا صد کار را به ما بسپارید.

نمونه دادخواست تامین دلیل شورای حل اختلاف

نمونه دادخواست تامین دلیل شورای حل اختلاف

این مطلب چه‌ اندازه برایتان مفید بوده است؟

امتیاز خود را ثبت کنید.

میانگین امتیاز: 0 / 5. تعداد رأی: 0

امتیاز نداده اید؟! اولین نفر باشید.

دیدگاه شما با موفقیت ثبت شد.

نظرتان را ثبت نمایید.

شماره همراه شما منتشر نخواهد شد.

تماس با ما