جانمایی ثبتی ملک و نقشه UTM توسط کارشناس رسمی

جانمایی ثبتی ملک و نقشه UTM توسط کارشناس رسمی

جانمایی ثبتی ملک و نقشه UTM توسط کارشناس رسمی دادگستری که به اسناد و مدارک ثبتی دسترسی دارد ممکن می باشد زمانی لازم است این عملیات تخصصی انجام شود که آدرس و حدود ثبتی ملک گمشده معلوم گردد و سپس با تهیه نقشه یو تی ام امکان اخذ سند تک …

توضیحات بیشتر »

نقشه هوایی و تفسیر و بررسی کارشناس دارای صلاحیت

نقشه هوایی و تفسیر و بررسی کارشناس دارای صلاحیت

نقشه هوایی و تفسیر و بررسی کارشناس دارای صلاحیت به این صورت می باشد که با استفاده از این عکس ها مالک می تواند اثبات کند که در ملک خود بنایی وجود دارد یا نه و به طور مثال اگر اراضی مجاور ملک مورد نظربه محدوده ملک تجاوز کرده باشد …

توضیحات بیشتر »

تهیه نقشه UTM اخذ سند تک برگ منطقه ۱ تهران

تهیه نقشه UTM اخذ سند تک برگ منطقه 1 تهران

تهیه نقشه UTM اخذ سند تک برگ منطقه ۱ تهران انجام می شود تا در نتیجه اطلاعات فنی ملک معلوم گردد و با تهیه نقشه یو تی ام مساحت،ابعاد و موقعیت منحصر به فرد ملک حاصل می شود و برای تهیه این نقشه حتما باید به یک فرد متخصص و …

توضیحات بیشتر »

انجام جانمایی ثبتی برای املاک تهران

انجام جانمایی ثبتی برای املاک تهران

انجام جانمایی ثبتی برای املاک تهران  با استفاده از اسناد قدیمی و ثبتی ملک انجام می شود زمانی لازم است این عملیات انجام شود که آدرس و حدود اربعه ثبتی ملک بر روی زمین نامعلوم باشد و کارشناس رسمی دادگستری متخصصی است که میتواند این عملیات را به خوبی انجام …

توضیحات بیشتر »

پیدا کردن املاک گمشده با توجه به پلاک ثبتی

پیدا کردن املاک گمشده با توجه به پلاک ثبتی

پیدا کردن املاک گمشده با توجه به پلاک ثبتی به این منظور انجام می شود که موقعیت دقیق ملک با دقت بالا توسط کارشناسان رسمی دادگستری نقشه برداری یا اداره ثبت تعیین شود.املاک گمشده به املاکی گفته میشود که موقعیت آن برای مالک مشخص نمی باشد. پیدا کردن املاک گمشده …

توضیحات بیشتر »

تهیه تامین دلیل مهر و امضا شده توسط کارشناس رسمی

تهیه تامین دلیل مهر و امضا شده توسط کارشناس رسمی

تهیه تامین دلیل مهر و امضا شده توسط کارشناس رسمی دادگستری که فرد متخصص و مورد اعتمادی می باشد که می تواند تامین دلیل مورد درخواست مراجع قضایی را تهیه نماید و بنابراین برای حل دعاوی و اختلافات ملکی لازم است مدارک به عنوان تامین دلیل تهیه شود تا در …

توضیحات بیشتر »

درخواست صدور سند مالکیت برای ملک

درخواست صدور سند مالکیت برای ملک

درخواست صدور سند مالکیت برای ملک از طرف مالک به اداره ثبت داده می شود در واقع اگر کسی بخواهد برای ملک خود سندتک برگ اخذ کند باید درخواستی به اداره ثبت بدهد و اداره ثبت از مالک یکسری مدارک میخواهد که مهمترین آن تهیه نقشه یوتی ام میباشد و …

توضیحات بیشتر »

تفکیک و افراز اراضی-کارشناس رسمی امور ثبتی

تفکیک و افراز اراضی-کارشناس رسمی امور ثبتی

تفکیک و افراز اراضی-کارشناس رسمی امور ثبتی قابل انجام است و  افراز و تفکیک در کنار شباهت هایی که دارند متفاوت نیز می باشند یکی از این تفاوت ها این است که افراز برای املاک غیر مشاعی انجام می شود ولی تفکیک هم برای املاک مشاعی و هم غیر مشاعی …

توضیحات بیشتر »

نقشه یو تی ام تصحیح مساحت سند

نقشه یو تی ام تصحیح مساحت سند

نقشه یو تی ام تصحیح مساحت سند به این صورت می باشد که اگر مساحت وضع موجود ملک با مساحت درج شده در سند متفاوت باشد گاهی این تفاوت به این علت میباشد که سند ملک قدیمی است و اگر سند قدیمی باشد چون با متر اندازه گیری و تهیه …

توضیحات بیشتر »