گزارش تفسیر عکس و بررسی وجود عارضه در زمان

گزارش تفسیر عکس و بررسی وجود عارضه در زمان

گزارش تفسیر عکس و بررسی وجود عارضه در زمان مشخص از عهده فرد متخصص بر می آید در واقع ممکن است فردی قصد انجام ساخت و ساز در ملک خود را داشته باشد در این صورت لازم است به شهرداری جهت اخذ جواز ساخت مراجعه شود اما ممکن است اجازه …

توضیحات بیشتر »

جانمایی پلاک ثبتی قدیمی و تهیه نقشه هوایی پلاک ثبتی

جانمایی پلاک ثبتی قدیمی و تهیه نقشه هوایی پلاک ثبتی

جانمایی پلاک ثبتی قدیمی و تهیه نقشه هوایی پلاک ثبتی زمانی بایستی انجام شود که آدرس ثبتی ملک و یا حدود اربعه ملک نامعلوم باشد در این صورت لازم است اسناد و مدارک ثبتی ملک بررسی شود و با استفاده از این اسناد آدرس و حدود اربعه ملک معلوم شود …

توضیحات بیشتر »

تفسیر عکس هوایی و ماهواره ای و تامین دلیل برای دادگاه

تفسیر عکس هوایی و ماهواره ای و تامین دلیل برای دادگاه زمانی بایستی انجام شود که اراضی افراد ملی اعلام شود و در صورت ملی اعلام شدن اراضی لازم است اقدامات لازم برای بررسی این مسئله انجام شود در واقع افراد بعد از ثبت اعتراض خود در مراجع قضایی میتوانند …

توضیحات بیشتر »

تفسیر عکس هوایی و بررسی وجود عارضه در موقعیت

تفسیر عکس هوایی و بررسی وجود عارضه در موقعیت

تفسیر عکس هوایی و بررسی وجود عارضه در موقعیت مشخص وقتی لازم است انجام شود که افراد بخواهند اثبات کنند اراضیشان غیر موات و یا احیا شده است در واقع برای تهیه تامین دلیل تخصصی لازم است تفسیر عکس هوایی انجام شود و سابقه احیا در اراضی بررسی شود و …

توضیحات بیشتر »

گزارش تفسیر عکس هوایی و وجود عارضه در زمان

گزارش تفسیر عکس هوایی و وجود عارضه در زمان

گزارش تفسیر عکس هوایی و وجود عارضه در زمان مشخص با این هدف انجام می شود تا مشخص گردد در یک قطعه ای از زمین در سالهای پیش بنا و ساختمان وجود داشته است و حالا به دلایل مختلف اثری از آن نیست.از این تفسیر عکس ها می توان به …

توضیحات بیشتر »

هزینه تفسیر عکس هوایی برای سابقه احیا زمین زراعی

هزینه تفسیر عکس هوایی برای سابقه احیا زمین زراعی

هزینه تفسیر عکس هوایی برای سابقه احیا زمین زراعی زمانی لازم است انجام شود که اراضی افراد ملی اعلام شود در این صورت برای بررسی این مسئله میبایست مدارکی به عنوان تامین دلیل جهت ارائه به مراجع قضایی فراهم شود در واقع از آن جایی که اراضی ملی اعلام شده …

توضیحات بیشتر »

تهیه نقشه جانمایی برای پلاک های اسناد قدیمی

تهیه نقشه جانمایی برای پلاک های اسناد قدیمی

تهیه نقشه جانمایی برای پلاک های اسناد قدیمی به منظور تعیین موقعیت دقیق ملک می باشد و برای جانمایی ملک و تعیین مرز های و حدود آن،باید حتما پلاک ثبتی ملک مشخص شده باشد و در واقع انجام جانمایی پلاک ثبتی به منظور تعیین موقعیت ملک بر روی زمین انجام …

توضیحات بیشتر »

سند خوانی و جانمایی پلاک ثبتی سند های قدیمی

سند خوانی و جانمایی پلاک ثبتی سند های قدیمی

سند خوانی و جانمایی پلاک ثبتی سند های قدیمی تنها از عهده فرد متخصص برمی آید که به اسناد و مدارک ثبتی دسترسی داشته باشد و برای انجام این عملیات ابتدا اسناد قدیمی و سپس اسناد ثبتی ملک مورد بررسی قرار می گیرند و انجام این عملیات زمانی ضروری است …

توضیحات بیشتر »

جانمایی پلاک ثبتی سند قدیمی و شاهنشاهی در استان تهران

جانمایی پلاک ثبتی سند قدیمی و شاهنشاهی در استان تهران

جانمایی پلاک ثبتی سند قدیمی و شاهنشاهی در استان تهران توسط کارشناس رسمی دادگستری به این صورت میباشد که معمولا املاکی نیاز به جانمایی دارند که اسناد قدیمی هستند که به ورثه رسیده است یا ملکهای رها شده ای که صاحبان آنها به دلایل مهاجرت از ایران چندین سال به …

توضیحات بیشتر »