خانه / نقشه یو تی ام

نقشه یو تی ام

تهیه نقشه یو تی ام در کمترین زمان

تهیه نقشه یو تی ام در کمترین زمان

تهیه نقشه یو تی ام در کمترین زمان در حیطه تخصص کارشناس رسمی دادگستری نقشه برداری یا امور ثبتی میباشد در واقع کارشناس چون تخصص و تجربه کافی برای انجام اینکار را دارد می تواند اینکار را با دقت بالایی انجام دهد اما در صورتی که برای انجام اینکار به …

توضیحات بیشتر »

تهیه نقشه یو تی ام برای دیوار کشی ملک

تهیه نقشه یو تی ام برای دیوار کشی ملک

تهیه نقشه یو تی ام برای دیوار کشی ملک حتما باید انجام شود و بدون تهیه نقشه یو تی ام دیوارکشی و میخکوبی ملک بر روی زمین ممکن نیست. نقشه یو تی ام ملک تنها توسط متخصصی مثل کارشناس رسمی دادگستری باید تهیه گردد تا با دقت و کیفیت بالایی …

توضیحات بیشتر »

انجام نقشه برداری زمینی با جی پی اس دقیق

انجام نقشه برداری زمینی با جی پی اس دقیق

انجام نقشه برداری زمینی با جی پی اس دقیق توسط یک متخصص مثل کارشناس رسمی دادگستری قابل انجام است در واقع نقشه یو تی ام ملک مدرکی است که بسیاری از سازمان ها این نقشه را در خواست می کنند و این نقشه با نقشه برداری دقیق با تجهیزات دقیق …

توضیحات بیشتر »

نقشه UTM-تهیه نقشه یو تی ام-صدور سند

نقشه UTM-تهیه نقشه یو تی ام-صدور سند

نقشه UTM-تهیه نقشه یو تی ام-صدور سند که با تهیه این نقشه ابعاد و مساحت دقیق ملک با مختصات منحصر به فرد ملک حاصل میشود در نهایت با توجه به این اطلاعات سند تک برگ صادر میشود , انتخاب فردی که نقشه یو تی ام را تهیه میکند، اهمیت دارد …

توضیحات بیشتر »

تهیه نقشه های مصوب برای شهرداری

تهیه نقشه های مصوب برای شهرداری

تهیه نقشه های مصوب برای شهرداری از عهده متخصصی همانند کارشناس رسمی دادگستری برمی آید و از جمله نقشه های مصوب شهرداری نقشه هایی همانند نقشه دو خطی شهرداری، نقشه یو تی ام با کدهای ارتفاعی و همچنین نقشه یو تی ام یک دو هزارم می باشد. تهیه نقشه های …

توضیحات بیشتر »

تهیه نقشه UTM توسط کارشناس رسمی امور ثبتی

تهیه نقشه UTM توسط کارشناس رسمی امور ثبتی

تهیه نقشه UTM توسط کارشناس رسمی امور ثبتی با دقت و کیفیت بالایی قابل تهیه است و در نتیجه مورد پذیرش تمام سازمان ها و ادارات قرار می گیرد. این نقشه به عنوان یک مدرک و یا یک تامین دلیل ممکن است روزی از شما نیز مورد درخواست قرار بگیرد پس …

توضیحات بیشتر »

میخ کوبی چهارگوشه ملک_نقشه یو تی ام

میخ کوبی چهارگوشه ملک_نقشه یو تی ام

میخ کوبی چهارگوشه ملک_نقشه یو تی ام جهت تعیین موقعیت دقیق ملک و همچنین تثبیت آن انجام می شود.در واقع برای انجام عملیات میخ کوبی چهارگوشه ملک باید مختصات یو تی ام ملک تهیه شود. میخ کوبی چهارگوشه ملک_نقشه یو تی ام درصورتی که مالک از موقعیت دقیق ملک بیخبر …

توضیحات بیشتر »

تهیه نقشه utm با فرمت شهرداری

تهیه نقشه utm با فرمت شهرداری

تهیه نقشه utm با فرمت شهرداری به منظور صدور جواز ساخت از شهرداری باید با دقت بالا و فرمت مورد نظر این سازمان توسط افراد متخصص تهیه گردد و با تهیه این نقشه موقعیت دقیق ملک روی زمین معلوم میشود و در نهایت روی نقشه سازمان نقشه برداری در مقیاس …

توضیحات بیشتر »

تهیه نقشه ۲۰۰۰ شهرداری-تهیه نقشه هوایی

تهیه نقشه 2000 شهرداری-تهیه نقشه هوایی

تهیه نقشه ۲۰۰۰ شهرداری-تهیه نقشه هوایی که از جانب شهرداری از مالکین به منظور مشخص شدن موقعیت دقیق ملک در خواست میشود و نقشه یک دو هزارم شهر داری نقشه ای با مختصات یو تی ام است که بر روی یک نقشه یک دو هزارم هوایی از شهر جانمایی می …

توضیحات بیشتر »