خانه / تفکیک آپارتمان

تفکیک آپارتمان

انجام تفکیک آپارتمان کارشناسان ثبت املاک

انجام تفکیک آپارتمان کارشناسان ثبت املاک

انجام تفکیک آپارتمان کارشناسان ثبت املاک ممکن است در واقع تنها کارشناسی می تواند تفکیک آپارتمان را انجام دهد که به قواعد و اصول تفکیک آپارتمان آشنایی داشته باشد و در این کار متخصص باشد. کارشناس رسمی دادگستری می تواند این عملیات را با استفاده از تجهیزاتی مانند توتال استیشن …

توضیحات بیشتر »

انجام تفکیک آپارتمان ها برای بیمارستان ها

انجام تفکیک آپارتمان ها برای بیمارستان ها

انجام تفکیک آپارتمان ها برای بیمارستان ها برای اینکه مساحت و ابعاد قسمت های مختلف آپارتمان یا ساختمانها اعم از مشاعات و اختصاصی مشخص شود،باید نقشه تفکیک آپارتمان تهیه می شود.هر واحد از آپارتمان برای خود به صورت جداگانه دارای یک سند می باشد که مشخصات ملک از جمله مساحت …

توضیحات بیشتر »

تهیه نقشه UTM و انجام تفکیک آپارتمان توسط کارشناس

تهیه نقشه UTM و انجام تفکیک آپارتمان توسط کارشناس

تهیه نقشه UTM و انجام تفکیک آپارتمان توسط کارشناس رسمی دادگستری نقشه برداری یا امور ثبتی انجام می شود. نقشه تفکیک آپارتمان  به منظور تعیین مساحت دقیق واحد های آپارتمان و اخذ سند تک برگ انجام می شود.همچنین برای اخذ سند تک برگ برای ملک باید نقشه یو تی ام …

توضیحات بیشتر »

تفکیک آپارتمان های فاقد سند تک برگ

تفکیک آپارتمان های فاقد سند تک برگ

تفکیک آپارتمان های فاقد سند تک برگ انجام می گیرد تا بتوان واحد های آپارتمانی که فاقد سند تک برگ هسند را پیش از اینکه ساخت و ساز به اتمام برسد به طور مطمئن معامله نمود و انجام این عملیات حتما باید به فردیمتخصص همانند کارشناس رسمی دادگستری سپرده شود. …

توضیحات بیشتر »

تهیه نقشه تفکیک آپارتمان برای مجمتع های مسکونی

تهیه نقشه تفکیک آپارتمان برای مجمتع های مسکونی

تهیه نقشه تفکیک آپارتمان برای مجمتع های مسکونی و تجاری با این هدف و منظور می باشد که مساحت واقعی هر یک از واحد های آپارتمانی معلوم گردد و برای اینکه بتوان این نقشه را تهیه کرد می بایست به یک فرد متخصص همانند کارشناس رسمی دادگستری مراجعه گردد و …

توضیحات بیشتر »

انجام تفکیک آپارتمان برای مجتمع های تجاری در تهران

انجام تفکیک آپارتمان برای مجتمع های تجاری در تهران

انجام تفکیک آپارتمان برای مجتمع های تجاری در تهران زمانی انجام می شود که سازنده تعدادی از واحد ها را برای پیش فروش گذاشته باشد در این صورت چون آپارتمان هنوز به صورت کامل ساخته نشده است خریدار و فروشنده برای این که بتوانند معامله مطمئنی داشته باشند بهتر است …

توضیحات بیشتر »

تهیه نقشه تفکیک آپارتمان قبل از صدور پایانکار

تهیه نقشه تفکیک آپارتمان قبل از صدور پایانکار

تهیه نقشه تفکیک آپارتمان قبل از صدور پایانکار برای معاملات از عهده شخصی بر می آید که فعال در حوزه تفکیک آپارتمان باشد. پیش از صدور پایانکار برخی افراد اقدام به خرید و فروش واحد های آپارتمانی می کنند و برای اینکه این معامله به خوبی انجام شود میبایست به …

توضیحات بیشتر »

انجام تفکیک آپارتمانهای فاقد سند تک برگ

انجام تفکیک آپارتمانهای فاقد سند تک برگ

انجام تفکیک آپارتمانهای فاقد سند تک برگ برای انجام معامله پیش خرید مطمئن الزامی می باشد و اگر قصد پیش خرید واحد را دارید اول از همه پیش تفکیک را برای انجام معامله مطمئن انجام دهید و دوم اینکه برای تهیه نقشه پیش تفکیک حتما به یک شخص متخصص و …

توضیحات بیشتر »

انجام تفکیک آپارتمان توسط کارشناس

انجام تفکیک آپارتمان توسط کارشناس

انجام تفکیک آپارتمان توسط کارشناس به منظور تعیین مساحت دقیق هر واحد آپارتمانی که به صورت پیش فروش میباشد انجام میشود و نقشه پیش تفکیک به این دلیل تهیه می شود که موقعیت دقیق و مساحت واحد ها مشخص شود تا شخصی که می خواهد واحد پیش فروشی را خریداری …

توضیحات بیشتر »