خانه / بایگانی برچسب: انجام تهیه نقشه یو تی ام

بایگانی برچسب: انجام تهیه نقشه یو تی ام

تهیه نقشه یو تی ام توسط کارشناس رسمی امور ثبتی

تهیه نقشه یو تی ام توسط کارشناس رسمی امور ثبتی

تهیه نقشه یو تی ام توسط کارشناس رسمی امور ثبتی با روش هایی تخصصی و با دقت بالا با استفاده از ابزار مخصوص و دقیق ممکن است با تهیه نقشه یو تی ام ملک در موقعیت خود تثبیت می گردد و همچنین ابعاد، مساحت و همچنین موقعیت ملک با مختصات …

توضیحات بیشتر »

تهیه نقشه های مصوب برای شهرداری

تهیه نقشه های مصوب برای شهرداری

تهیه نقشه های مصوب برای شهرداری از عهده متخصصی همانند کارشناس رسمی دادگستری برمی آید و از جمله نقشه های مصوب شهرداری نقشه هایی همانند نقشه دو خطی شهرداری، نقشه یو تی ام با کدهای ارتفاعی و همچنین نقشه یو تی ام یک دو هزارم می باشد. تهیه نقشه های …

توضیحات بیشتر »

میخ کوبی چهارگوشه ملک_نقشه یو تی ام

میخ کوبی چهارگوشه ملک_نقشه یو تی ام

میخ کوبی چهارگوشه ملک_نقشه یو تی ام جهت تعیین موقعیت دقیق ملک و همچنین تثبیت آن انجام می شود.در واقع برای انجام عملیات میخ کوبی چهارگوشه ملک باید مختصات یو تی ام ملک تهیه شود. میخ کوبی چهارگوشه ملک_نقشه یو تی ام درصورتی که مالک از موقعیت دقیق ملک بیخبر …

توضیحات بیشتر »

نقشه یو تی ام با مهر و امضا توسط کارشناس رسمی

نقشه یو تی ام با مهر و امضا توسط کارشناس رسمی

نقشه یو تی ام با مهر و امضا توسط کارشناس رسمی دادگستری که به نقشه اعتبار لازم را جهت ارائه به سازمان های دولتی خواهد داد، امکان پذیر است و لازم به ذکر است که شرط تهیه این نقشه دقت بالا و فرمت استاندارد است. با تهیه این نقشه مساحت …

توضیحات بیشتر »

تهیه نقشه یو تی ام با دستگاه دقیق توسط کارشناس

تهیه نقشه یو تی ام با دستگاه های دقیق توسط کارشناس

تهیه نقشه یو تی ام با دستگاه دقیق توسط کارشناس رسمی دادگستری نقشه برداری یا امور ثبتی انجام می شود و تهیه نقشه یو تی ام کاربردهای بسیاری دارد و از نقشه های یو تی ام می توان به عنوان مدرک برای ارائه به دادگاه استفاده کردو همچنین با ارائه …

توضیحات بیشتر »

نقشه یو تی ام برای جهاد کشاورزی تشخیص اراضی ملی

نقشه یو تی ام برای جهاد کشاورزی تشخیص اراضی ملی

نقشه یو تی ام برای جهاد کشاورزی تشخیص اراضی ملی باید به عنوان یک مدرک تهیه گردد و به جهاد کشاورزی ارجاع داده شود در واقع یکی از وظایف سازمان جهاد کشاورزی هر استان بررسی و مشخص کردن اراضی کشاورزی و اراضی ملی میباشد و در نهایت با اثبات اینکه …

توضیحات بیشتر »

تهیه نقشه یو تی ام برای زمین های شیب دار شمال تهران

تهیه نقشه یو تی ام برای زمین های شیب دار شمال تهران

تهیه نقشه یو تی ام برای زمین های شیب دار شمال تهران به این دلیل تهیه می شود که موقعیت و مساحت دقیق ملک مشخص شود دستور تهیه نقشه یو تی ام از طرف شهرداری برای صدور جواز ساخت می باشد تا مالک بتواند در ملک خود ساخت و ساز …

توضیحات بیشتر »

انجام تهیه نقشه یو تی ام برای جهاد کشاورزی

انجام تهیه نقشه یو تی ام برای جهاد کشاورزی

انجام تهیه نقشه یو تی ام برای جهاد کشاورزی در حومه تهران به دستور این سازمان باید انجام شود و در واقع این کار به این منظور دستور داده می شود که مشخص شود اراضی مالک کشاورزی است یا اینکه اراضی ملی میباشدبرای تهیه نقشه یو تی ام می بایست …

توضیحات بیشتر »