خانه / سند تک برگ

سند تک برگ

درخواست صدور سند مالکیت برای ملک

درخواست صدور سند مالکیت برای ملک

درخواست صدور سند مالکیت برای ملک از طرف مالک به اداره ثبت داده می شود در واقع اگر کسی بخواهد برای ملک خود سندتک برگ اخذ کند باید درخواستی به اداره ثبت بدهد و اداره ثبت از مالک یکسری مدارک میخواهد که مهمترین آن تهیه نقشه یوتی ام میباشد و …

توضیحات بیشتر »

درخواست صدور سند مالکیت تک برگ برای عرصه

درخواست صدور سند مالکیت تک برگ برای عرصه

درخواست صدور سند مالکیت تک برگ برای عرصه یعنی همان زمینی که بنا بر روی آن ساخته می شود از جانب مالک باید به اداره ثبت که این اسناد را صادر می کند اعلام گردد. سپس این اداره نیز مدارکی را درخواست می کند که تهیه آن توسط مالک الزامی …

توضیحات بیشتر »

درخواست صدور سند مالکیت تک برگ

درخواست صدور سند مالکیت تک برگ

درخواست صدور سند مالکیت تک برگ توسط مالک به اداره ثبت داده می شود در واقع اگر مالک بخواهد برای ملک خود سند تک برگ اخذ کند و سند قدیمی ملک را به سند تک برگ تبدیل کند،باید در خواست تبدیل سند مالکیت به سند تک برگ را به اداره …

توضیحات بیشتر »

درخواست صدور سند مالکیت تک برگ برای ملک

درخواست صدور سند مالکیت تک برگ برای ملک با این هدف داده می شود تا بتوان سند دفترچه ای را تعویض کرد و سند مالکیت تک برگ اخذ نمود همچنین املاکی که فاقد سند هستند نیز می توانند در خواست اخد سند مالکیت را ثبت نمایند تا در نتیجه طبق …

توضیحات بیشتر »

تبدیل سند دفترچه ای به سند تک برگ

تبدیل سند دفترچه ای به سند تک برگ

تبدیل سند دفترچه ای به سند تک برگ به منظور تعیین موقعیت دقیق ملک و تعیین اطلاعات فنی ملک انجام می شود. در واقع اسناد دفترچه ای و قدیمی فقط دارای اطلاعات حقوقی می باشد و اطلاعات فنی در آن درج نشده است و با تبدیل سند دفترچه ای به …

توضیحات بیشتر »

درخواست صدور سند تک برگ برای ملک

درخواست صدور سند تک برگ برای ملک

درخواست صدور سند تک برگ برای ملک داده میشود تا بتوان سند تک برگ جدید و به روز را اخذ نمود و برای صدور این سند مدارکی لازم است که باید تهیه کرد و به اداره ثبت اسناد ارجاع داد در واقع علاوه بر مدارک حقوقی می بایست مدارک مکانی …

توضیحات بیشتر »

درخواست تبدیل سند مالکیت به سند تک برگ

درخواست تبدیل سند مالکیت به سند تک برگ

درخواست تبدیل سند مالکیت به سند تک برگ توسط مالک انجام می شود در واقع اگر مالک بخواهد برای ملک خود سند تک برگ اخذ کند و سند قدیمی ملک را به سند تک برگ تبدیل کند،باید درخواست تبدیل سند مالکیت به سند تک برگ را به اداره ثبت بدهد …

توضیحات بیشتر »

دریافت سند تک برگ برای املاک قولنامه ای

دریافت سند تک برگ برای املاک قولنامه ای

دریافت سند تک برگ برای املاک قولنامه ای توسط کارشناس رسمی دادگستری نقشه برداری یا امور ثبتی انجام می شود.برای اینکه برای ملکی سند تک برگ صادر شود باید موقعیت و مساحت دقیق آن مشخص شود و برای تعیین موقعیت ملک باید نقشه یو تی ام ملک با استفاده از …

توضیحات بیشتر »

تهیه سند تک برگ برای املاک و مزایا و معایب آن

تهیه سند تک برگ برای املاک و مزایا و معایب آن

تهیه سند تک برگ برای املاک و مزایا و معایب آن که اخیرا برای املاک این اسناد جدید صادر میشوند و جایگزین اسناد قبلی شده اند و برای اخذ این سند مدارکی احتیاج است و باید اطلاعات کامل حقوقی و فنی ملک مشخص و معلوم شود. برای فراهم شدن اطلاعات …

توضیحات بیشتر »