خانه / جانمایی پلاک ثبتی

جانمایی پلاک ثبتی

هزینه نقشه جانمایی پلاک ثبتی برای صدور سند

هزینه نقشه جانمایی پلاک ثبتی برای صدور سند

هزینه نقشه جانمایی پلاک ثبتی برای صدور سند طبق تعرفه سازمان نقشه برداری کشور تعیین می شود و به منظور تثبیت حدود مرزهای ملک انجام می شود در واقع برای جلوگیری از تجاوز املاک مجاور به حدود ملک باید حدود مرزهای ملک تثبیت شود و برای انجام اینکار باید موقعیت …

توضیحات بیشتر »

انجام جانمایی ثبتی املاک بر اساس اسناد قدیمی منگوله دار

انجام جانمایی ثبتی املاک بر اساس اسناد قدیمی منگوله دار

انجام جانمایی ثبتی املاک بر اساس اسناد قدیمی منگوله دار  را کارشناس رسمی دادگستری با دسترسی به بانک اطلاعات ثبتی میتواند انجام دهد و این متخصص با جمع آوری اسناد قدیمی و استخراج اسناد ثبتی در نهایت حدود و آدرس ثبتی ملک را تشخیص خواهد داد و یکی از مواقع …

توضیحات بیشتر »

جانمایی ثبتی ملک و نقشه UTM توسط کارشناس رسمی

جانمایی ثبتی ملک و نقشه UTM توسط کارشناس رسمی

جانمایی ثبتی ملک و نقشه UTM توسط کارشناس رسمی دادگستری که به اسناد و مدارک ثبتی دسترسی دارد ممکن می باشد زمانی لازم است این عملیات تخصصی انجام شود که آدرس و حدود ثبتی ملک گمشده معلوم گردد و سپس با تهیه نقشه یو تی ام امکان اخذ سند تک …

توضیحات بیشتر »

انجام جانمایی ثبتی برای املاک تهران

انجام جانمایی ثبتی برای املاک تهران

انجام جانمایی ثبتی برای املاک تهران  با استفاده از اسناد قدیمی و ثبتی ملک انجام می شود زمانی لازم است این عملیات انجام شود که آدرس و حدود اربعه ثبتی ملک بر روی زمین نامعلوم باشد و کارشناس رسمی دادگستری متخصصی است که میتواند این عملیات را به خوبی انجام …

توضیحات بیشتر »

درخواست جانمایی پلاک ثبتی توسط کارشناس رسمی

درخواست جانمایی پلاک ثبتی توسط کارشناس رسمی

درخواست جانمایی پلاک ثبتی توسط کارشناس رسمی به این صورت می باشد که مالک برای تعیین موقعیت دقیق ملک خود و اخذ سند تک برگ،باید درخواستی به اداره ثبت بدهد و اداره ثبت مالک را موظف به تهیه نقشه یو تی ام و انجام جانمایی پلاک ثبتی میکند و مالک …

توضیحات بیشتر »

جانمایی ثبتی و نقشه UTM کارشناس دارای صلاحیت

جانمایی ثبتی و نقشه UTM کارشناس دارای صلاحیت

جانمایی ثبتی و نقشه UTM کارشناس دارای صلاحیت یعنی کارشناسان رسمی دادگستری نقشه برداری یا امور ثبتی انجام میشود در واقع با انجام جانمایی پلاک ثبتی موقعیت دقیق ملک مشخص میشود و با تهیه نقشه یو تی ام میتوان برای ملک سند تک برگ اخذ نمود . جانمایی ثبتی و …

توضیحات بیشتر »

جانمایی پلاک ثبتی و نحوه انجام آن برای صدور سند

جانمایی پلاک ثبتی و نحوه انجام آن برای صدور سند

جانمایی پلاک ثبتی و نحوه انجام آن برای صدور سند از عهده فردی متخصص مانند کارشناس رسمی دادگستتری بر می آید این فرد متخصص به بانک اطلاعات ثبتی منطقه دسترسی دارد و می تواند این عملیات را به خوبی انجام دهد و وی برای انجام این عملیات از اسناد قدیمی …

توضیحات بیشتر »

جانمایی ثبتی ملک و تهیه نقشه UTM برای ثبت

جانمایی ثبتی ملک و تهیه نقشه UTM برای ثبت

جانمایی ثبتی ملک و تهیه نقشه UTM برای ثبت به منظور تعیین حدود ملک انجام می شود و جانمایی پلاک ثبتی برای این انجام می شود که موقعیت دقیق ملک و مرزهای ملک با املاک مجاور مشخص شود.انجام جانمایی پلاک ثبتی کار بسیار دقیقی میباشد و به مهارت و تجربه …

توضیحات بیشتر »

جانمایی پلاک ثبتی ملک توسط کارشناس دارای صلاحیت

جانمایی پلاک ثبتی ملک توسط کارشناس دارای صلاحیت

جانمایی پلاک ثبتی ملک توسط کارشناس دارای صلاحیت یعنی کارشناس رسمی دادگستری ممکن است و جانمایی پلاک ثبتی عملیاتی تخصصی است که با انجام آن آدرس و حدود ملک معلوم می گردد این عملیات با استفاده از اسناد و مدارک قدیمی و ثبتی انجام می شود و تنها افردی مانند …

توضیحات بیشتر »