خانه / بایگانی برچسب: تهیه نقشه جانمایی پلاک ثبتی

بایگانی برچسب: تهیه نقشه جانمایی پلاک ثبتی

تهیه نقشه جانمایی پلاک ثبتی با سیستم مختصات UTM

تهیه نقشه جانمایی پلاک ثبتی با سیستم مختصات UTM

تهیه نقشه جانمایی پلاک ثبتی با سیستم مختصات UTM در اختلافات ملکی به عنوان یک مدرک محسوب میشود و کارشناسان رسمی دادگستری نقشه برداری یا امور ثبتی جانمایی پلاک ثبتی را انجام می دهد و با مهر و امضای نقشه،به آن اعتبار می دهند. تهیه نقشه جانمایی پلاک ثبتی با …

توضیحات بیشتر »

تهیه نقشه جانمایی پلاک ثبتی برای صدور سند تک برگ

تهیه نقشه جانمایی پلاک ثبتی برای صدور سند تک برگ

تهیه نقشه جانمایی پلاک ثبتی برای صدور سند تک برگ که جدید ترین اسناد موجود هستند و در این اسناد اطلاعات دقیق مکانی ملک درج گردیده است بنابراین در صورت معلوم نبودن موقعیت مکانی ملک و حدود اربعه ملک روی زمین به منظور اخذ این سند باید اطلاعاتی فنی مربوط …

توضیحات بیشتر »

تهیه نقشه جانمایی پلاک ثبتی برای سند

تهیه نقشه جانمایی پلاک ثبتی برای سند

تهیه نقشه جانمایی پلاک ثبتی برای سند انجام می گیرد تا اینکه امکان مشخص شده حدود ثبتی ملک با دقت بالایی روی زمین وجود داشته باشد و جانمایی پلاک ثبتی بسیار تخصصی است و این عملیات از عهده افراد غیر متخصص بر نمی آید و در صورت انجام این عملیات …

توضیحات بیشتر »

جانمایی پلاک ثبتی و تشخیص موقعیت ملک

جانمایی پلاک ثبتی و تشخیص موقعیت ملک

جانمایی پلاک ثبتی و تشخیص موقعیت ملک با استفاده از اسناد و مدارک ثبتی انجام می شود اما هرشخصی به این اسناد دسترسی ندارد و همچنین تخصص لازم را برای جانمایی پلاک ثبتی ندارد پس در صورتی که موقعیت ملکتان مشخص نمی باشد می توانید با مراجعه به یک کارشناس …

توضیحات بیشتر »

تهیه نقشه جانمایی پلاک ثبتی با فرمت و دقت استاندارد

تهیه نقشه جانمایی پلاک ثبتی با فرمت و دقت استاندارد

تهیه نقشه جانمایی پلاک ثبتی با فرمت و دقت استاندارد به این منظور می باشد که موقعیت دقیق ملک با دستگاه و تجهیزات دقیق تعیین شود و با تهیه نقشه جانمایی پلاک ثبتی موقعیت دقیق ملک مشخص می شود و با تهیه نقشه یوتی ام مختصات جهانی ملک تثبیت می …

توضیحات بیشتر »

جانمایی پلاک ثبتی برای املاک مشاعی

جانمایی پلاک ثبتی برای املاک مشاعی

جانمایی پلاک ثبتی برای املاک مشاعی انجام می گیرد تا موقعیت و حدود دقیق ثبتی ملک روی زمین مشخص شود. جانمایی پلاک ثبتی با استفاده از مدارک و اسناد موجود و اسناد ثبتی ملک انجام خواهد شد در واقع اگر شخصی مالک یک ملک مشاعی باشد و قصد اخذ سند …

توضیحات بیشتر »

تهیه نقشه جانمایی پلاک ثبتی برای تشخیص دقیق همسایگی

تهیه نقشه جانمایی پلاک ثبتی برای تشخیص دقیق همسایگی

تهیه نقشه جانمایی پلاک ثبتی برای تشخیص دقیق همسایگی ملک به این منظور انجام می شود که حدود و مرز های ملک با املاک مجاور وهمسایه مشخص شود.برای تعیین موقعیت  وحدود ملک باید جانمایی پلاک ثبتی انجام شود و برای تهیه نقشه جانمایی پلاک ثبتی و انجام جانمایی پلاک ثبتی …

توضیحات بیشتر »