خانه / بایگانی برچسب: انجام جانمایی پلاک ثبتی برای املاک گمشده

بایگانی برچسب: انجام جانمایی پلاک ثبتی برای املاک گمشده

انجام جانمایی پلاک ثبتی های قدیمی و سند های شاهنشاهی

انجام جانمایی پلاک ثبتی های قدیمی و سند های شاهنشاهی

انجام جانمایی پلاک ثبتی های قدیمی و سند های شاهنشاهی زمانی مورد استفاده قرار می گیرد که مالک از موقعیت دقیق ملک مطلع نمی باشد و این گونه املاک باید با توجه به سند قدیمی موجود و پلاک ثبتی درج شده در آن و نیز حدود اربعه ملک که در …

توضیحات بیشتر »

انجام جانمایی پلاک ثبتی برای صدور سند

انجام جانمایی پلاک ثبتی برای صدور سند

انجام جانمایی پلاک ثبتی برای صدور سند می توان به یک متخصص سپرد که به بانک اطلاعات ثبتی دسترسی دارد در واقع به منظور اخذ سند تک برگ برای ملکی که حدود اربعه نا معلومی بر روی زمین دارد لازم است جانمایی پلاک ثبتی انجام شود و سپس نقشه یو …

توضیحات بیشتر »

جانمایی پلاک ثبتی _کارشناس امور ثبتی

جانمایی پلاک ثبتی _کارشناس امور ثبتی

جانمایی پلاک ثبتی _کارشناس امور ثبتی به منظور تعیین موقعیت دقیق ملک می باشد در صورتی که موقعیت و حدود مرزهای ملک مشخص نباشد ممکن است املاک مجاور به حدود مرزهای ملک تجاوز کنند و در اینصورت مالک برای اینکه به دادگاه ثابت که به حدود مرزهای ملک او تجاوز …

توضیحات بیشتر »

انجام جانمایی پلاک ثبتی سند منگوله دار

انجام جانمایی پلاک ثبتی سند منگوله دار

انجام جانمایی پلاک ثبتی سند منگوله دار زمانی انجام می گیرد که آدرس و حدود ثبتی ملک معلوم نباشد در این صورت برای اینکه بتوان این اطلاعات را معلوم نمود لازم است این عملیات تخصصی توسط فردی مانند کارشناس رسمی دادگستری تهیه گردد. این متخصص برای انجام این عملیات تخصصی …

توضیحات بیشتر »

جانمایی پلاک ثبتی و نحوه انجام آن برای صدور سند

جانمایی پلاک ثبتی و نحوه انجام آن برای صدور سند

جانمایی پلاک ثبتی و نحوه انجام آن برای صدور سند از عهده فردی متخصص مانند کارشناس رسمی دادگستتری بر می آید این فرد متخصص به بانک اطلاعات ثبتی منطقه دسترسی دارد و می تواند این عملیات را به خوبی انجام دهد و وی برای انجام این عملیات از اسناد قدیمی …

توضیحات بیشتر »

جانمایی پلاک ثبتی ملک توسط کارشناس رسمی با بررسی

جانمایی پلاک ثبتی ملک توسط کارشناس رسمی با بررسی

جانمایی پلاک ثبتی ملک توسط کارشناس رسمی با بررسی مدارک ملک ثبتی ملک انجام میگیرد و این عملیات زمانی می بایست انجام شود که حدود و موقعیت ملک و یا به عبارتی آدرس ملک معلوم نباشد در این صورت برای اینکه بتوان آدرس ملک را معلوم کرد میبایست جانمایی پلاک …

توضیحات بیشتر »

تفسیر عکس های هوایی و انجام جانمایی پلاک ثبتی

تفسیر عکس های هوایی و انجام جانمایی پلاک ثبتی

تفسیر عکس های هوایی و انجام جانمایی پلاک ثبتی توسط کارشناس رسمی دادگستری نقشه برداری یا امور ثبتی انجام میشود و عکسهای هوایی توسط دوسازمان نقشه برداری کشور وسازمان جغرافیایی نیروهای مسلح تهیه می شود.عکس های هوایی عکس هایی می باشد که از ارتفاع با دوربین های عکسبرداری از زمین …

توضیحات بیشتر »

سند تک برگ عرصه ملک و جانمایی پلاک ثبتی

سند تک برگ عرصه ملک و جانمایی پلاک ثبتی

سند تک برگ عرصه ملک و جانمایی پلاک ثبتی برای تعیین موقعیت دقیق ملک و همچنین اخذ سند تک برگ و همچنین تبدیل سند قدیمی ملک به سند تک برگ مورد استفاده قرار میگیرد گاهی ممکن است ملک مجاور به حدود ملک تجاوز کند و مالک دچار اختلافات ملکی شود،در …

توضیحات بیشتر »

تهیه گزارش انجام جانمایی پلاک ثبتی

تهیه گزارش انجام جانمایی پلاک ثبتی

تهیه گزارش انجام جانمایی پلاک ثبتی زمانی مورد استفاده قرار می گیرد که بخواهیم برای ملک سند تک برگ اخذ کنیم و مرزهای ملک را با املاک مجاور مشخص کنیم در واقع با انجام جانمایی ملک موقعیت و مساحت دقیق ملک مشخص می شود و در این صورت می توان …

توضیحات بیشتر »