خانه / پیش تفکیک آپارتمان

پیش تفکیک آپارتمان

پیش تفکیک آپارتمان برای پیش خرید برج مسکونی

پیش تفکیک آپارتمان برای پیش خرید برج مسکونی

پیش تفکیک آپارتمان برای پیش خرید برج مسکونی و تجاری به این صورت می باشد که برای اینکه معامله مطمئن باشد و خریدار و فروشنده دچار ضرر و زیان نشوند بهتر است قبل از انجام معامله مساحت دقیق واحد ها مشخص شود.برای اندازه گیری دقیق واحد ها خریدار و فروشنده …

توضیحات بیشتر »

انجام پیش تفکیک آپارتمان معامله پیش خرید و پیش فروش

انجام پیش تفکیک آپارتمان معامله پیش خرید و پیش فروش

انجام پیش تفکیک آپارتمان معامله پیش خرید و پیش فروش باید با آگاهی کامل انجام شود و برای انجام معامله  مطمئن باید مساحت دقیق واحد آپارتمان مشخص باشد و نقشه پیش تفکیک از واحد تهیه شود. انجام پیش تفکیک آپارتمان معامله پیش خرید و پیش فروش با تهیه نقشه پیش …

توضیحات بیشتر »

تهیه نقشه پیش تفکیک آپارتمان توسط کارشناس رسمی

تهیه نقشه پیش تفکیک آپارتمان توسط کارشناس رسمی

تهیه نقشه پیش تفکیک آپارتمان توسط کارشناس رسمی دادگستری نقشه برداری یا امور ثبتی به خواسته خریدار و فروشنده تهیه می شود و نقشه پیش تفکیک به منظور به دست آوردن مساحت دقیق واحد های آپارتمان تهیه می شود تا قبل از انجام معامله خریدار از مساحت دقیق واحد با …

توضیحات بیشتر »

تهیه نقشه پیش تفکیک برای تعیین مساحت دقیق

تهیه نقشه پیش تفکیک برای تعیین مساحت دقیق

تهیه نقشه پیش تفکیک برای تعیین مساحت دقیق با استفاده از تجهیزات دقیق نقشه برداری انجام می شود تا مساحت و ابعاد دقیق واحد های آپارتمان حاصل شود همچنین لازم به ذکر است این نقشه حین ساخت آپارتمان نیاز به تهیه آن است تا متراژ و مساحت هر واحد بمنظور …

توضیحات بیشتر »

تهیه نقشه پیش تفکیک برای تعیین مساحت دقیق هر واحد

تهیه نقشه پیش تفکیک برای تعیین مساحت دقیق هر واحد

تهیه نقشه پیش تفکیک برای تعیین مساحت دقیق هر واحد انجام می گیرد تا از آن بتوان برای انجام معامله استفاده کرد.در واقع ممکن است قبل از اینکه ساخت آپارتمان به انتها برسد تعدادی از واحد های آن به پیش فروش گذاشته شوند در این صورت از آنجایی که مساحت …

توضیحات بیشتر »

پیش تفکیک آپاتمان برای پیش فروش مطمئن آپارتمان برج

پیش تفکیک آپاتمان برای پیش فروش مطمئن آپارتمان برج

پیش تفکیک آپاتمان برای پیش فروش مطمئن آپارتمان برج کار بسیار تخصصی ای است که باید توسط فرد متخصص و با تجربه ای مثل کارشناس رسمی دادگستری نقشه برداری یا امور ثبتی انجام شود زیرا این نقشه وقتی تهیه میشود که نیاز به مساحت دقیق هر واحد برای انجام معامله …

توضیحات بیشتر »

انجام پیش تفکیک آپارتمان برای تهیه نقشه مجزای هر واحد

انجام پیش تفکیک آپارتمان برای تهیه نقشه مجزای هر واحد

انجام پیش تفکیک آپارتمان برای تهیه نقشه مجزای هر واحد به این منظور انجام می شود مساحت و متراژ دقیق هر واحد حاصل شود که بتوان معامله ملک را با مساحت دقیق و واقعی ملک انجام داد تا طرفین معامله دچار ضرر نشوند. تنها راه انجام پیش تفکیک آپارتمان است …

توضیحات بیشتر »

انجام پیش تفکیک برای پیش فروش مطمئن

انجام پیش تفکیک برای پیش فروش مطمئن

انجام پیش تفکیک برای پیش فروش مطمئن به این منظور و دلیل انجام می گیرد که متراژ و مساحت دقیق آپارتمان به دست بیاید که هیچ شکی در صحت و اعتبار معامله درباره متراژ و مساحت وجود نداشته باشد در واقع پیش تفکیک همان تفکیک است که قبل از پایان …

توضیحات بیشتر »

انجام پیش تفکیک برای پیش خرید مطمئن آپارتمان برج

انجام پیش تفکیک برای پیش خرید مطمئن آپارتمان برج

انجام پیش تفکیک برای پیش خرید مطمئن آپارتمان برج به این منظور است که مساحت و متراژ دقیق هر واحد از برج تعیین شود زیرا پیش خرید قبل از پایان ساخت کامل برج انجام میشود و در آن زمان واحد های برج دارای مساحت دقیق نیست در نتیجه اگر معامله …

توضیحات بیشتر »