خانه / تفسیر عکس هوایی

تفسیر عکس هوایی

تهیه گزارش تفسیر عکس هوایی و ماهواره ای برای دادگاه

تهیه گزارش تفسیر عکس هوایی و ماهواره ای برای دادگاه

تهیه گزارش تفسیر عکس هوایی و ماهواره ای برای دادگاه با این هدف تهیه می گردد که بتوان اختلافات به وجود آمده را در دادگاه  حل نمود و برای تهیه این گزارش که به عنوان تامین دلیل باید ارائه شود لازم است به فرد متخصص مانند کارشناس رسمی دادگستری مراجعه …

توضیحات بیشتر »

نقشه هوایی و تفسیر و بررسی کارشناس دارای صلاحیت

نقشه هوایی و تفسیر و بررسی کارشناس دارای صلاحیت

نقشه هوایی و تفسیر و بررسی کارشناس دارای صلاحیت به این صورت می باشد که با استفاده از این عکس ها مالک می تواند اثبات کند که در ملک خود بنایی وجود دارد یا نه و به طور مثال اگر اراضی مجاور ملک مورد نظربه محدوده ملک تجاوز کرده باشد …

توضیحات بیشتر »

تفسیر عکس هوایی و گزارش کارشناس دارای صلاحیت

تفسیر عکس هوایی و گزارش کارشناس دارای صلاحیت

تفسیر عکس هوایی و گزارش کارشناس دارای صلاحیت یعنی کارشناس رسمی دادگستری نقشه برداری یا امور ثبتی انجام می شود و مالک برای اینکه ثابت کند که ملک او جزو منابع طبیعی نمی باشد باید ازملک خود یک مدرکی پیدا کند که نشان دهد در این ملک زراعت و کشاورزی …

توضیحات بیشتر »

گزارش تفسیر عکس هوایی برای تعیین سابقه احیا

گزارش تفسیر عکس هوایی برای تعیین سابقه احیا

گزارش تفسیر عکس هوایی برای تعیین سابقه احیا یک زمین زمانی لازم است تهیه گردد که دولت اراضی متعلق به افراد را ملی محسوب کند. در واقع اگر که دولت زمین هایی را ملی به حساب بیاورد در این صورت اراضی متعلق به دولت خواهد بود برای این که بتوان …

توضیحات بیشتر »

تهیه تامین دلیل تفسیر عکس هوایی برای ارائه به دادگاه

تهیه تامین دلیل تفسیر عکس هوایی برای ارائه به دادگاه

تهیه تامین دلیل تفسیر عکس هوایی برای ارائه به دادگاه با این هدف انجام می گیرد تا در نتیجه با ارائه این مدرک بتوان اختلافات ملکی را در دادگاه حل نمود و کارشناس رسمی دادگستری فرد متخصصی است که می تواند تامین دلیل را فراهم کند و با مهر و …

توضیحات بیشتر »

انجام تفسیر عکس هوایی برای املاک توسط کارشناس

انجام تفسیر عکس هوایی برای املاک توسط کارشناس

انجام تفسیر عکس هوایی برای املاک توسط کارشناس رسمی به این صورت می باشد که کارشناس رسمی دادگستری نقشه برداری یا اداره ثبت عکس های هوایی را از دو سازمان نقشه برداری کشور و سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح تهیه می کند و سپس با استفاده از این عکس ها اراضی …

توضیحات بیشتر »

گزارش تفسیر عکس هوایی برای تعیین وجود بنا

گزارش تفسیر عکس هوایی برای تعیین وجود بنا

گزارش تفسیر عکس هوایی برای تعیین وجود بنا تنها باید توسط فرد متخصص و مورد اعتمادی هم چون کارشناس رسمی دادگستری تهیه و مهر و امضا شود تا مورد پذیرش قرار بگیرد و زمانی لازم است این گزارش تهیه گردد که مالک بخواهد ثابت کند اراضی متعلق به وی کشاورزی …

توضیحات بیشتر »

انجام تفسیر عکس های هوایی و انجام جانمایی پلاک ثبتی

انجام تفسیر عکس های هوایی و انجام جانمایی پلاک ثبتی

انجام تفسیر عکس های هوایی و انجام جانمایی پلاک ثبتی به منظور تعیین حدود مرزهای ملک برای حل اختلافات ملکی مورد استفاده قرار می گیرد در واقع با تفسیر عکس های هوایی بسیاری از اطلاعات از املاک و موقعیت و شرایط آنها مشخص میشود و همچنین با استفاده از عکس …

توضیحات بیشتر »

تهیه تامین دلیل با تفسیر عکس هوایی توسط کارشناس

تهیه تامین دلیل با تفسیر عکس هوایی توسط کارشناس

تهیه تامین دلیل با تفسیر عکس هوایی توسط کارشناس در دادگاه مورد استفاده قرار میگیرد و اگر قبل از به وجود آمدن اختلافات حقوقی مالک برای ملک خود،سندتک برگ تهیه کند دیگر دچار مشکلات تجاوز و تعارض به ملک خود نمیشود زیرا با وجود سندتک برگ موقعیت دقیق ملک مشخص …

توضیحات بیشتر »