خانه / بایگانی برچسب: تهیه نقشه تفکیک آپارتمان

بایگانی برچسب: تهیه نقشه تفکیک آپارتمان

تهیه نقشه تفکیک آپارتمان برای مجمتع های مسکونی

تهیه نقشه تفکیک آپارتمان برای مجمتع های مسکونی

تهیه نقشه تفکیک آپارتمان برای مجمتع های مسکونی و تجاری با این هدف و منظور می باشد که مساحت واقعی هر یک از واحد های آپارتمانی معلوم گردد و برای اینکه بتوان این نقشه را تهیه کرد می بایست به یک فرد متخصص همانند کارشناس رسمی دادگستری مراجعه گردد و …

توضیحات بیشتر »

تهیه نقشه تفکیک آپارتمان قبل از صدور پایانکار

تهیه نقشه تفکیک آپارتمان قبل از صدور پایانکار

تهیه نقشه تفکیک آپارتمان قبل از صدور پایانکار برای معاملات از عهده شخصی بر می آید که فعال در حوزه تفکیک آپارتمان باشد. پیش از صدور پایانکار برخی افراد اقدام به خرید و فروش واحد های آپارتمانی می کنند و برای اینکه این معامله به خوبی انجام شود میبایست به …

توضیحات بیشتر »

تهیه نقشه تفکیک آپارتمان برای مجتمع های تجاری

تهیه نقشه تفکیک آپارتمان برای مجتمع های تجاری

تهیه نقشه تفکیک آپارتمان برای مجتمع های تجاری قبل از ساخت آپارتمان به طور کامل توسط کارشناس رسمی دادگستری نقشه برداری یا اداره ثبت تهیه می شود.نقشه پیش تفکیک به این دلیل تهیه می شود که موقعیت دقیق و مساحت واحدها مشخص شود. تهیه نقشه تفکیک آپارتمان برای مجتمع های …

توضیحات بیشتر »

تهیه نقشه تفکیک آپارتمان برای تعیین مساحت و خرید

تهیه نقشه تفکیک آپارتمان برای تعیین مساحت و خرید

تهیه نقشه تفکیک آپارتمان برای تعیین مساحت و خرید واحد های آپارتمانی نیمه کاره به صورت مطمئن قابل انجام است در واقع برای انجام معامله پیش خرید واحد های آپارتمانی باید مساحت دقیق و واقعی واحد های آپارتمانی به دست بیاید این مساحت با عملیات پیش تفکیک آپارتمان به دست …

توضیحات بیشتر »

تهیه نقشه تفکیک آپارتمان ها و تعیین مساحت

تهیه نقشه تفکیک آپارتمان ها و تعیین مساحت

تهیه نقشه تفکیک آپارتمان ها و تعیین مساحت زمانی انجام می شود که سازنده تعدادی از واحد ها را برای پیش فروش گذاشته باشد در اینصورت چون آپارتمان هنوز به صورت کامل ساخته نشده است خریدار و فروشنده برای اینکه بتوانند معامله مطمئنی داشته باشند بهتر است برای واحد های …

توضیحات بیشتر »

تهیه نقشه تفکیک آپارتمان برای فروش با مساحت دقیق

تهیه نقشه تفکیک آپارتمان برای فروش با مساحت دقیق

تهیه نقشه تفکیک آپارتمان برای فروش با مساحت دقیق برای انجام معامله اصولی و آگاهانه انجام می شود چون معامله به صورت پیش فروش میباشد خریدار و فروشنده از مساحت دقیق واحدها بی خبر هستند و پس از ساخت و اخذ سند تک برگ مساحت دقیق واحدها مشخص می شود …

توضیحات بیشتر »

روش تهیه نقشه تفکیک آپارتمان در تهران

روش تهیه نقشه تفکیک آپارتمان در تهران

روش تهیه نقشه تفکیک آپارتمان در تهران که یک عملیات تخصصی است و باید با دقت بالا انجام شود کارشناس رسمی دادگستری از جمله متخصصان فعال در این حوزه است که می تواند این نقشه را با دقت بالایی تهیه نماید و یکی از زمان هایی که نیاز است اندازه …

توضیحات بیشتر »

تهیه نقشه تفکیک آپارتمان نقشه برداران نظام مهندسی

تهیه نقشه تفکیک آپارتمان نقشه برداران نظام مهندسی

تهیه نقشه تفکیک آپارتمان نقشه برداران نظام مهندسی به این صورت می باشد که نقشه تفکیک توسط کارشناسی که از طرف نظام مهندسی انتخاب می شود تهیه میشود و نقشه تفکیک به این دلیل تهیه می شود که مساحت و ابعاد هرواحد به طور دقیق مشخص شود و با استفاده …

توضیحات بیشتر »

تهیه نقشه تفکیک آپارتمان توسط کارشناس رسمی

تهیه نقشه تفکیک آپارتمان توسط کارشناس رسمی

تهیه نقشه تفکیک آپارتمان توسط کارشناس رسمی دادگستری رشته نقشه برداری و امور یکی از وظایف این کارشناس می باشد که برای این کار دوره های تخصصی گذرانده است. وی با استفاده از روش های تخصصی و تجهیزات دقیق استفاده می کند و با دقت بالایی نقشه تفکیکی را تهیه …

توضیحات بیشتر »