خانه / بایگانی برچسب: گواهی تایید موقعیت پلاک ثبتی برای جانمایی پلاک ثبتی

بایگانی برچسب: گواهی تایید موقعیت پلاک ثبتی برای جانمایی پلاک ثبتی

گواهی تایید موقعیت پلاک ثبتی برای جانمایی پلاک ثبتی

گواهی تایید موقعیت پلاک ثبتی برای جانمایی پلاک ثبتی

گواهی تایید موقعیت پلاک ثبتی برای جانمایی پلاک ثبتی ملک به منظور تعیین موقعیت دقیق ملک و بدست آوردن مساحت و ابعاد ملک این گواهی تهیه می شود در واقع برای تعیین موقعیت ملکی که دارای سند قدیمی میباشد و موقعیت گوشه های آن مشخص نمی باشد باید جانمایی پلاک …

توضیحات بیشتر »