خانه / بایگانی برچسب: گزارش کارشناس تفسیر عکس هوایی

بایگانی برچسب: گزارش کارشناس تفسیر عکس هوایی

کارشناس تفسیر عکس هوایی و تهیه تامین دلیل

کارشناس تفسیر عکس هوایی و تهیه تامین دلیل

کارشناس تفسیر عکس هوایی و تهیه تامین دلیل  متخصصی است که با تفسیر عکسهای هوایی مدارک و شواهدی را تهیه می کند تا قابل ارائه به مراجع قضایی برای حل اختلافات باشد این مخصص همان کارشناس رسمی دادگستری است که مهر و امضای معتبری در دادگاه ها دارد. کارشناس تفسیر …

توضیحات بیشتر »

گزارش کارشناس تفسیر عکس هوایی و تامین دلیل

گزارش کارشناس تفسیر عکس هوایی و تامین دلیل

گزارش کارشناس تفسیر عکس هوایی و تامین دلیل در دادگاه مورد استفاده قرار می گیرد و عکس های هوایی به عکسهایی گفته میشود که از ارتفاعات توسط هواپیما با استفاده از شاتر و دوربینی که به آن متصل می باشد تهیه می شود و این عکس ها توسط دو سازمان نقشه …

توضیحات بیشتر »