خانه / بایگانی برچسب: گزارش تفسیر عکس هوایی

بایگانی برچسب: گزارش تفسیر عکس هوایی

گزارش تفسیر عکس هوایی برای تعیین سابقه احیا

گزارش تفسیر عکس هوایی برای تعیین سابقه احیا

گزارش تفسیر عکس هوایی برای تعیین سابقه احیا یک زمین زمانی لازم است تهیه گردد که دولت اراضی متعلق به افراد را ملی محسوب کند. در واقع اگر که دولت زمین هایی را ملی به حساب بیاورد در این صورت اراضی متعلق به دولت خواهد بود برای این که بتوان …

توضیحات بیشتر »

گزارش تفسیر عکس هوایی برای تعیین وجود بنا

گزارش تفسیر عکس هوایی برای تعیین وجود بنا

گزارش تفسیر عکس هوایی برای تعیین وجود بنا تنها باید توسط فرد متخصص و مورد اعتمادی هم چون کارشناس رسمی دادگستری تهیه و مهر و امضا شود تا مورد پذیرش قرار بگیرد و زمانی لازم است این گزارش تهیه گردد که مالک بخواهد ثابت کند اراضی متعلق به وی کشاورزی …

توضیحات بیشتر »

گزارش تفسیر عکس هوایی برای دادگاه اختلافات ملکی

گزارش تفسیر عکس هوایی برای دادگاه اختلافات ملکی

گزارش تفسیر عکس هوایی برای دادگاه اختلافات ملکی  توسط فرد متخصصی مانند کارشناس رسمی دادگستری باید تهیه و مهر و امضا شود تا در نتیجه بعنوان یک تامین دلیل مورد پذیرش مراجع قضایی قرار بگیرد. گزارش تفسیر عکس هوایی برای دادگاه اختلافات ملکی گزارش تفسیر عکس هوایی مدرک است که …

توضیحات بیشتر »