خانه / بایگانی برچسب: گزارش تفسیر عکس هوایی برای تعیین وجود بنا

بایگانی برچسب: گزارش تفسیر عکس هوایی برای تعیین وجود بنا

گزارش تفسیر عکس هوایی برای تعیین وجود بنا

گزارش تفسیر عکس هوایی برای تعیین وجود بنا

گزارش تفسیر عکس هوایی برای تعیین وجود بنا تنها باید توسط فرد متخصص و مورد اعتمادی هم چون کارشناس رسمی دادگستری تهیه و مهر و امضا شود تا مورد پذیرش قرار بگیرد و زمانی لازم است این گزارش تهیه گردد که مالک بخواهد ثابت کند اراضی متعلق به وی کشاورزی …

توضیحات بیشتر »