خانه / بایگانی برچسب: کارشناس تفسیر عکس هوایی و تهیه تامین دلیل

بایگانی برچسب: کارشناس تفسیر عکس هوایی و تهیه تامین دلیل

انجام تفسیر عکس هوایی و تهیه تامین دلیل

انجام تفسیر عکس هوایی و تهیه تامین دلیل

انجام تفسیر عکس هوایی و تهیه تامین دلیل حتما باید توسط فرد متخصصی همانند کارشناس رسمی دادگستری انجام گیرد زیرا این فرد متخصص علاوه بر تخصص اعتبار در مراجع قضایی و همچنین ادارات و سازمان های مختلف دارد. زمانی لازم است از این روش استفاده کرد که یک سری اختلافات …

توضیحات بیشتر »

کارشناس تفسیر عکس هوایی و تهیه تامین دلیل

کارشناس تفسیر عکس هوایی و تهیه تامین دلیل

کارشناس تفسیر عکس هوایی و تهیه تامین دلیل  متخصصی است که با تفسیر عکسهای هوایی مدارک و شواهدی را تهیه می کند تا قابل ارائه به مراجع قضایی برای حل اختلافات باشد این مخصص همان کارشناس رسمی دادگستری است که مهر و امضای معتبری در دادگاه ها دارد. کارشناس تفسیر …

توضیحات بیشتر »