خانه / بایگانی برچسب: پیدا کردن آدرس با بررسی اسناد قدیمی

بایگانی برچسب: پیدا کردن آدرس با بررسی اسناد قدیمی

پیدا کردن آدرس با بررسی اسناد قدیمی توسط کارشناس

پیدا کردن آدرس با بررسی اسناد قدیمی توسط کارشناس

پیدا کردن آدرس با بررسی اسناد قدیمی توسط کارشناس انجام می گیرد و کارشناس رسمی دادگستری برای یافتن آدرس ملک عملیات جانمایی پلاک ثبتی را انجام می دهد. با انجام این عملیات موقعیت و حدود اربعه ملک مشخص خواهد شد. پیدا کردن آدرس با بررسی اسناد قدیمی توسط کارشناس بعضی …

توضیحات بیشتر »