خانه / بایگانی برچسب: پیاده سازی چهار گوشه ملک و تهیه نقشه یو تی ام

بایگانی برچسب: پیاده سازی چهار گوشه ملک و تهیه نقشه یو تی ام

پیاده سازی چهار گوشه ملک و تهیه نقشه یو تی ام

پیاده سازی چهار گوشه ملک و تهیه نقشه یو تی ام

پیاده سازی چهار گوشه ملک و تهیه نقشه یو تی ام را می توان به فرد متخصص سپرد در واقع به منظور اخذ سند تک برگ برای ملک میبایست چهارگوشه ملک بر روی زمین مشخص و تثبیت شده باشد برای انجام پیاده سازی ملک در صورتیکه مختصات یو تی ام …

توضیحات بیشتر »