خانه / بایگانی برچسب: پیاده سازی مرزهای دقیق ملک

بایگانی برچسب: پیاده سازی مرزهای دقیق ملک

پیاده سازی مرزهای دقیق ملک-جانمایی ملک

پیاده سازی مرزهای دقیق ملک-جانمایی ملک

پیاده سازی مرزهای دقیق ملک-جانمایی ملک را می توان به کارشناس رسمی دادگستری سپرد و این متخصص برای پیاده سازی مرز های دقیق ملک در صورتی که مختصات یو تی ام کنج ها معلوم باشد تنها جانمایی آن را بر روی زمین انجام خواهد داد اما در صورتیکه مختصات یو …

توضیحات بیشتر »