خانه / بایگانی برچسب: وکالت امور ملکی از جواز ساخت

بایگانی برچسب: وکالت امور ملکی از جواز ساخت

وکالت امور ملکی از جواز ساخت تا صدور سند

وکالت امور ملکی از جواز ساخت تا صدور سند

وکالت امور ملکی از جواز ساخت تا صدور سند را به یک فرد مورد اعتماد و مجرب بسپارید تا این امور در شهرداری و اداره ثبت اسناد پیش برود. فردی مانند کارشناس رسمی دادگستری می تواند این امور را به انجام برساند و همچنین مدارک فنی مورد نیاز برای اخذ …

توضیحات بیشتر »