خانه / بایگانی برچسب: نقشه UTM برای اخذ سند تک برگ منطقه 2 تهران

بایگانی برچسب: نقشه UTM برای اخذ سند تک برگ منطقه 2 تهران

نقشه UTM برای اخذ سند تک برگ منطقه ۲ تهران

نقشه UTM برای اخذ سند تک برگ منطقه 2 تهران

نقشه UTM برای اخذ سند تک برگ منطقه ۲ تهران را می توان به کارشناس رسمی دادگستری سپرد این متخصص می تواند با مهر و امضای خود به نقشه تهیه شده اعتبار و ارزش کافی دهد. این نقشه تهیه می گردد تا اطلاعات فنی ملک معلوم گردد. نقشه UTM برای …

توضیحات بیشتر »