خانه / بایگانی برچسب: نقشه یو تی ام ملک مشاعی قطعه مادر

بایگانی برچسب: نقشه یو تی ام ملک مشاعی قطعه مادر

نقشه یو تی ام ملک مشاعی قطعه مادر کارشناس

نقشه یو تی ام ملک مشاعی قطعه مادر کارشناس

نقشه یو تی ام ملک مشاعی قطعه مادر کارشناس رسمی دادگستری انجام می شود تا موقعیت دقیق قطعه مشاعی در ملک مادر مشخص گردد و اینکار توسط متخصص باید انجام شود تا با مهر و امضای کارشناس اعتبار کسب کند و قابل ارائه به اداره ثبت اسناد جهت اخذ سند …

توضیحات بیشتر »