خانه / بایگانی برچسب: نقشه هوایی و تفسیر و بررسی کارشناس

بایگانی برچسب: نقشه هوایی و تفسیر و بررسی کارشناس

نقشه هوایی و تفسیر و بررسی کارشناس دارای صلاحیت

نقشه هوایی و تفسیر و بررسی کارشناس دارای صلاحیت

نقشه هوایی و تفسیر و بررسی کارشناس دارای صلاحیت به این صورت می باشد که با استفاده از این عکس ها مالک می تواند اثبات کند که در ملک خود بنایی وجود دارد یا نه و به طور مثال اگر اراضی مجاور ملک مورد نظربه محدوده ملک تجاوز کرده باشد …

توضیحات بیشتر »