خانه / بایگانی برچسب: نقشه جانمایی پلاک ثبتی

بایگانی برچسب: نقشه جانمایی پلاک ثبتی

تهیه نقشه جانمایی پلاک ثبتی برای تشخیص دقیق همسایگی

تهیه نقشه جانمایی پلاک ثبتی برای تشخیص دقیق همسایگی

تهیه نقشه جانمایی پلاک ثبتی برای تشخیص دقیق همسایگی ملک به این منظور انجام می شود که حدود و مرز های ملک با املاک مجاور وهمسایه مشخص شود.برای تعیین موقعیت  وحدود ملک باید جانمایی پلاک ثبتی انجام شود و برای تهیه نقشه جانمایی پلاک ثبتی و انجام جانمایی پلاک ثبتی …

توضیحات بیشتر »