خانه / بایگانی برچسب: نقشه جانمایی پلاک ثبتی

بایگانی برچسب: نقشه جانمایی پلاک ثبتی

نقشه جانمایی پلاک ثبتی برای سند

نقشه جانمایی پلاک ثبتی برای سند

نقشه جانمایی پلاک ثبتی برای سند به منظور تعیین موقعیت دقیق املاک انجام می شود و برای تهیه نقشه جانمایی پلاک ثبتی ملک بهترین شخصی که می تواند این کار را به طور دقیق انجام دهد و تجربه و تخصص لازم را داشته باشد کارشناس رسمی دادگستری نقشه برداری یا …

توضیحات بیشتر »

تهیه نقشه جانمایی پلاک ثبتی برای تشخیص دقیق همسایگی

تهیه نقشه جانمایی پلاک ثبتی برای تشخیص دقیق همسایگی

تهیه نقشه جانمایی پلاک ثبتی برای تشخیص دقیق همسایگی ملک به این منظور انجام می شود که حدود و مرز های ملک با املاک مجاور وهمسایه مشخص شود.برای تعیین موقعیت  وحدود ملک باید جانمایی پلاک ثبتی انجام شود و برای تهیه نقشه جانمایی پلاک ثبتی و انجام جانمایی پلاک ثبتی …

توضیحات بیشتر »