خانه / بایگانی برچسب: نقشه تفکیک آپارتمان

بایگانی برچسب: نقشه تفکیک آپارتمان

نقشه تفکیک آپارتمان های فاقد سند تک برگ

نقشه تفکیک آپارتمان های فاقد سند تک برگ

نقشه تفکیک آپارتمان های فاقد سند تک برگ به این دلیل تهیه می شود تا در نتیجه مساحت و متراژ دقیق واحد های آپارتمانی حاصل شود از این اطلاعات میتوان بهره برد و در نتیجه واحد های آپارتمانی را بطور مطمئن معامله کرد. در نتیجه هیچ یک از طرفین معامله …

توضیحات بیشتر »

نقشه تفکیک آپارتمان ها برای مجتمع های مسکونی

نقشه تفکیک آپارتمان ها برای مجتمع های مسکونی

نقشه تفکیک آپارتمان ها برای مجتمع های مسکونی توسط کارشناس رسمی دادگستری نقشه برداری یا امور ثبتی تهیه می شود.نقشه تفکیک آپارتمان و پیش تفکیک به منظور به دست آورردن مساحت دقیق واحدهای آپارتمان تهیه میشود و عملیات تفکیک و پیش تفکیک باید بادقت بالایی تهیه شود و انجام این …

توضیحات بیشتر »

نقشه تفکیک آپارتمان ها برای مجتمع های تجاری

نقشه تفکیک آپارتمان ها برای مجتمع های تجاری

نقشه تفکیک آپارتمان ها برای مجتمع های تجاری به منظور تعیین مساحت دقیق هر یک از واحد های آپارتمانی تهیه می گرد. عملیات تفکیک و پیش تفکیک آپارتمان به این صورت انجام می شود که متخصص تفکیک آپارتمان با متر کشی هر واحد را برداشت می کند و سپس نقشه …

توضیحات بیشتر »

نقشه تفکیک آپارتمان برای اخذ سند هر واحد برج

نقشه تفکیک آپارتمان برای اخذ سند هر واحد برج

نقشه تفکیک آپارتمان برای اخذ سند هر واحد برج هایی که درون شهر قرار دارند تهیه می گردد و در اختیار اداره ثبت اسناد قرار میگیرد تا سند تک برگ برای هر یک از واحد های برج صادر گردد تفکیک آپارتمان برج ها برای اندازه گیری دقیق هر یک از …

توضیحات بیشتر »