خانه / بایگانی برچسب: نقشه تفکیک آپارتمان

بایگانی برچسب: نقشه تفکیک آپارتمان

نقشه تفکیک آپارتمان ها برای مجتمع های تجاری

نقشه تفکیک آپارتمان ها برای مجتمع های تجاری

نقشه تفکیک آپارتمان ها برای مجتمع های تجاری به منظور تعیین مساحت دقیق هر یک از واحد های آپارتمانی تهیه می گرد. عملیات تفکیک و پیش تفکیک آپارتمان به این صورت انجام می شود که متخصص تفکیک آپارتمان با متر کشی هر واحد را برداشت می کند و سپس نقشه …

توضیحات بیشتر »

نقشه تفکیک آپارتمان برای اخذ سند هر واحد برج

نقشه تفکیک آپارتمان برای اخذ سند هر واحد برج

نقشه تفکیک آپارتمان برای اخذ سند هر واحد برج هایی که درون شهر قرار دارند تهیه می گردد و در اختیار اداره ثبت اسناد قرار میگیرد تا سند تک برگ برای هر یک از واحد های برج صادر گردد تفکیک آپارتمان برج ها برای اندازه گیری دقیق هر یک از …

توضیحات بیشتر »