خانه / بایگانی برچسب: نقشه تفکیک آپارتمان های فاقد سند

بایگانی برچسب: نقشه تفکیک آپارتمان های فاقد سند

تفکیک آپارتمان های فاقد سند تک برگ

تفکیک آپارتمان های فاقد سند تک برگ

تفکیک آپارتمان های فاقد سند تک برگ انجام می گیرد تا بتوان واحد های آپارتمانی که فاقد سند تک برگ هسند را پیش از اینکه ساخت و ساز به اتمام برسد به طور مطمئن معامله نمود و انجام این عملیات حتما باید به فردیمتخصص همانند کارشناس رسمی دادگستری سپرده شود. …

توضیحات بیشتر »

نقشه تفکیک آپارتمان های فاقد سند تک برگ

نقشه تفکیک آپارتمان های فاقد سند تک برگ

نقشه تفکیک آپارتمان های فاقد سند تک برگ به این دلیل تهیه می شود تا در نتیجه مساحت و متراژ دقیق واحد های آپارتمانی حاصل شود از این اطلاعات میتوان بهره برد و در نتیجه واحد های آپارتمانی را بطور مطمئن معامله کرد. در نتیجه هیچ یک از طرفین معامله …

توضیحات بیشتر »