خانه / بایگانی برچسب: نقشه تفکیک آپارتمان برای اخذ سند هر واحد برج

بایگانی برچسب: نقشه تفکیک آپارتمان برای اخذ سند هر واحد برج

نقشه تفکیک آپارتمان برای اخذ سند هر واحد برج

نقشه تفکیک آپارتمان برای اخذ سند هر واحد برج

نقشه تفکیک آپارتمان برای اخذ سند هر واحد برج هایی که درون شهر قرار دارند تهیه می گردد و در اختیار اداره ثبت اسناد قرار میگیرد تا سند تک برگ برای هر یک از واحد های برج صادر گردد تفکیک آپارتمان برج ها برای اندازه گیری دقیق هر یک از …

توضیحات بیشتر »