خانه / بایگانی برچسب: قیمت تهیه نقشه تفکیک آپارتمان برای تعیین مساحت

بایگانی برچسب: قیمت تهیه نقشه تفکیک آپارتمان برای تعیین مساحت

قیمت تهیه نقشه تفکیک آپارتمان برای تعیین مساحت

قیمت تهیه نقشه تفکیک آپارتمان برای تعیین مساحت

قیمت تهیه نقشه تفکیک آپارتمان برای تعیین مساحت واقعی و دقیق هر یک از واحد های آپارتمانی انجام می گیرد با به دست آمدن این اطلاعات امکان اخذ سند تک برگ وجود دارد. همچنین با به دست آمدن مساحت دقیق و واقعی هر واحد می توان قبل از پایانکار واحد …

توضیحات بیشتر »