خانه / بایگانی برچسب: قانون تعیین تکلیف اراضی

بایگانی برچسب: قانون تعیین تکلیف اراضی

قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی

قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی

قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی که بر طبق این قانون مالکین اراضی کشاورزی و باغاتی که خارج از شهر هستند می توانند به قانون ۵۶ حفاظت از اراضی ملی و جنگلها اعتراض داشته باشند. در واقع ممکن است برخی اراضی به اشتباه ملی شناخته شود در نتیجه با فراهم کردن …

توضیحات بیشتر »

قانون تعیین تکلیف اراضی فاقد سند

قانون تعیین تکلیف اراضی فاقد سند

قانون تعیین تکلیف اراضی فاقد سند طبق ماده ۱۴۷ و ۱۴۸ باید اراضی که فاقد سند رسمی هستند بررسی شود و در صورت امکان برای این اراضی سند رسمی صادر شود و برای انجام تعیین تکلیف اراضی باید یکسری ازمدارک ارائه شود که در املاک قولنامه ای این مدارک شامل …

توضیحات بیشتر »