خانه / بایگانی برچسب: ضرورت استعلام وضعیت ثبتی ملک قبل از انجام معامله

بایگانی برچسب: ضرورت استعلام وضعیت ثبتی ملک قبل از انجام معامله

استعلام وضعیت ثبتی ملک قبل از انجام معامله

استعلام وضعیت ثبتی ملک قبل از انجام معامله

استعلام وضعیت ثبتی ملک قبل از انجام معامله توسط کارشناس رسمی دادگستری نقشه برداری یا امور ثبتی انجام می شود و انجام استعلام قبل ازانجام معامله امری ضروری میباشد زیرادرموارد بسیاری اتفاق می افتد که ملک به علل قانونی در توقیف و یا رهن بوده و گاهی نیز فرد فروشنده …

توضیحات بیشتر »

استعلام وضعیت ثبتی یک ملک_کارشناس رسمی

استعلام وضعیت ثبتی یک ملک_کارشناس رسمی

استعلام وضعیت ثبتی یک ملک_کارشناس رسمی دادگستری به این صورت می باشد که انجام استعلام قبل از انجام معامله امری ضروری میباشد زیرا در موارد بسیاری اتفاق می افتد که ملک بعلل قانونی در توقیف و یا رهن بوده و گاهی نیز فرد فروشنده اجازه معامله ندارد و با انجام …

توضیحات بیشتر »

ضرورت استعلام وضعیت ثبتی ملک قبل از انجام معامله

ضرورت استعلام وضعیت ثبتی ملک قبل از انجام معامله

ضرورت استعلام وضعیت ثبتی ملک قبل از انجام معامله به یک معامله ای با اطمینان بالا منتهی می شود اما  استعلام وضعیت ثبتی ملک باید توسط یک متخصص مورد اطمینان انجام شود تا اگر قصد انجام معامله ملکی را داشته باشید با انجام این استعلام از وضعیت ملک باخبر شوید …

توضیحات بیشتر »