خانه / بایگانی برچسب: روش تهیه نقشه های تفکیک آپارتمان

بایگانی برچسب: روش تهیه نقشه های تفکیک آپارتمان

روش تهیه نقشه های تفکیک آپارتمان

روش تهیه نقشه های تفکیک آپارتمان

روش تهیه نقشه های تفکیک آپارتمان توسط کارشناس رسمی دادگستری نقشه برداری یا امور ثبتی به خواسته خریدار و فروشنده تهیه می شود.نقشه پیش تفکیک به منظور بدست آوردن مساحت دقیق واحدهای آپارتمان تهیه میشود تا قبل از انجام معامله خریدار از مساحت دقیق واحد با خبر باشد و آگاهانه …

توضیحات بیشتر »