خانه / بایگانی برچسب: درخواست صدور سند مالکیت تک برگ برای عرصه

بایگانی برچسب: درخواست صدور سند مالکیت تک برگ برای عرصه

درخواست صدور سند مالکیت تک برگ برای عرصه

درخواست صدور سند مالکیت تک برگ برای عرصه

درخواست صدور سند مالکیت تک برگ برای عرصه یعنی همان زمینی که بنا بر روی آن ساخته می شود از جانب مالک باید به اداره ثبت که این اسناد را صادر می کند اعلام گردد. سپس این اداره نیز مدارکی را درخواست می کند که تهیه آن توسط مالک الزامی …

توضیحات بیشتر »