خانه / بایگانی برچسب: جانمایی پلاک ثبتی و تهیه نقشه یو تی ام برای اخذ سند

بایگانی برچسب: جانمایی پلاک ثبتی و تهیه نقشه یو تی ام برای اخذ سند

جانمایی پلاک ثبتی و تهیه نقشه یو تی ام برای اخذ سند

جانمایی پلاک ثبتی و تهیه نقشه یو تی ام برای اخذ سند

جانمایی پلاک ثبتی و تهیه نقشه یو تی ام برای اخذ سند مورد استفاده قرار می گیرد در واقع با انجام جانمایی پلاک و تهیه نقشه یو تی ام و ارائه ان به اداره ثبت برای ملک سندتک برگ صادر می شود.نقشه جانمایی پلاک ثبتی برای تعیین موقعیت دقیق ملک …

توضیحات بیشتر »