خانه / بایگانی برچسب: جانمایی پلاک ثبتی ملک توسط کارشناس رسمی با بررسی مدارک

بایگانی برچسب: جانمایی پلاک ثبتی ملک توسط کارشناس رسمی با بررسی مدارک

جانمایی پلاک ثبتی ملک توسط کارشناس دارای صلاحیت

جانمایی پلاک ثبتی ملک توسط کارشناس دارای صلاحیت

جانمایی پلاک ثبتی ملک توسط کارشناس دارای صلاحیت یعنی کارشناس رسمی دادگستری ممکن است و جانمایی پلاک ثبتی عملیاتی تخصصی است که با انجام آن آدرس و حدود ملک معلوم می گردد این عملیات با استفاده از اسناد و مدارک قدیمی و ثبتی انجام می شود و تنها افردی مانند …

توضیحات بیشتر »

جانمایی پلاک ثبتی ملک توسط کارشناس رسمی با بررسی

جانمایی پلاک ثبتی ملک توسط کارشناس رسمی با بررسی

جانمایی پلاک ثبتی ملک توسط کارشناس رسمی با بررسی مدارک ملک ثبتی ملک انجام میگیرد و این عملیات زمانی می بایست انجام شود که حدود و موقعیت ملک و یا به عبارتی آدرس ملک معلوم نباشد در این صورت برای اینکه بتوان آدرس ملک را معلوم کرد میبایست جانمایی پلاک …

توضیحات بیشتر »