خانه / بایگانی برچسب: جانمایی پلاک ثبتی برای دریافت سند تک برگ

بایگانی برچسب: جانمایی پلاک ثبتی برای دریافت سند تک برگ

جانمایی پلاک ثبتی برای دریافت سند تک برگ

جانمایی پلاک ثبتی برای دریافت سند تک برگ

جانمایی پلاک ثبتی برای دریافت سند تک برگ زمانی مورد استفاده قرار می گیرد که ملک مرز مشخصی نداشت باشد و در آن صورت ابتدا باید با انجام جانمایی پلاک ثبتی، حدود ثبتی ملک روی زمین مشخص گردد و با مشخص شدن مرز های ملک، نقشه یو تی ام تهیه …

توضیحات بیشتر »