خانه / بایگانی برچسب: جانمایی پلاک ثبتی برای تعیین آدرس ملک

بایگانی برچسب: جانمایی پلاک ثبتی برای تعیین آدرس ملک

تعیین آدرس ملک از طریق پلاک ثبتی توسط کارشناس

تعیین آدرس ملک از طریق پلاک ثبتی توسط کارشناس

تعیین آدرس ملک از طریق پلاک ثبتی توسط کارشناس رسمی دادگستری نقشه برداری یا امور ثبتی انجام می شود در واقع برای تعیین آدرس ملک باید جانمایی پلاک ثبتی انجام شود و این کار طبق پلاک ثبتی درج شده در سند ملک انجام میشود و انجام جانمایی پلاک ثبتی برای …

توضیحات بیشتر »

جانمایی پلاک ثبتی برای تعیین آدرس ملک

جانمایی پلاک ثبتی برای تعیین آدرس ملک

جانمایی پلاک ثبتی برای تعیین آدرس ملک انجام خواهد شد و این عملیات با استفاده اسناد و مدارک ثبتی ملک انجام می شود. جانمایی پلاک ثبتی عملیاتی تخصصی می باشد که برای انجام آن باید به متخصص مراجعه شود. این متخصص به اطلاعات ثبتی منطقه ای که ملک در آن …

توضیحات بیشتر »