خانه / بایگانی برچسب: جانمایی پلاک ثبتی برای املاک مشاعی

بایگانی برچسب: جانمایی پلاک ثبتی برای املاک مشاعی

جانمایی پلاک ثبتی برای املاک مشاعی

جانمایی پلاک ثبتی برای املاک مشاعی

جانمایی پلاک ثبتی برای املاک مشاعی انجام می گیرد تا موقعیت و حدود دقیق ثبتی ملک روی زمین مشخص شود. جانمایی پلاک ثبتی با استفاده از مدارک و اسناد موجود و اسناد ثبتی ملک انجام خواهد شد در واقع اگر شخصی مالک یک ملک مشاعی باشد و قصد اخذ سند …

توضیحات بیشتر »