خانه / بایگانی برچسب: جانمایی اراضی ملی روی عکس

بایگانی برچسب: جانمایی اراضی ملی روی عکس

جانمایی اراضی ملی روی عکس های هوایی

جانمایی اراضی ملی روی عکس های هوایی

جانمایی اراضی ملی روی عکس های هوایی به منظور اعتراض به تشخیص اراضی یک مالک به عنوان اراضی ملی و تصاحب اراضی مذکور توسط دولت، انجام می شود. اراضی ملی متعلق به سازمان منابع طبیعی، سازمان محیط زیست و دولت است. که بستگی دارد اراضی داخل شهر یا خارج شهر …

توضیحات بیشتر »