خانه / بایگانی برچسب: تهیه گواهی تایید موقعیت پلاک ثبتی سند

بایگانی برچسب: تهیه گواهی تایید موقعیت پلاک ثبتی سند

تهیه گواهی تایید موقعیت پلاک ثبتی با جانمایی پلاک ثبتی

تهیه گواهی تایید موقعیت پلاک ثبتی با جانمایی پلاک ثبتی

تهیه گواهی تایید موقعیت پلاک ثبتی با جانمایی پلاک ثبتی توسط کارشناس رسمی دادگستری نقشه برداری یا امور ثبتی تهیه میشود در واقع گواهی تایید موقعیت پلاک ثبتی برای تعیین موقعیت دقیق ملک با استفاده از پلاک ثبتی درج شده در سند قدیمی تهیه می شود. تهیه گواهی تایید موقعیت …

توضیحات بیشتر »

تهیه گواهی تایید موقعیت پلاک ثبتی سند توسط کارشناس

تهیه گواهی تایید موقعیت پلاک ثبتی سند توسط کارشناس

تهیه گواهی تایید موقعیت پلاک ثبتی سند توسط کارشناس رسمی دادگستری به منظور تعیین موقعیت ملک در منطقه می باشد.با تهیه گواهی تایید موقعیت پلاک ثبتی سند موقعیت ملک با دقت بالایی تعیین می شود و سپس تثبیت می شود و انجام این کار در حیطه تخصص کارشناس رسمی دادگستری …

توضیحات بیشتر »

تهیه گواهی تایید موقعیت پلاک ثبتی سند

تهیه گواهی تایید موقعیت پلاک ثبتی سند

تهیه گواهی تایید موقعیت پلاک ثبتی سند به این منظور تهیه می شود که موقعیت دقیق ملک مشخص شود که در واقع گواهی تایید موقعیت پلاک ثبتی سند به معنای اطلاعات فنی ملک می باشد که در آن موقعیت،مساحت و ابعاد ملک به طور دقیق ثبت شده است. تهیه گواهی …

توضیحات بیشتر »