خانه / بایگانی برچسب: تهیه گواهی تایید موقعیت پلاک ثبتی با جانمایی پلاک ثبتی

بایگانی برچسب: تهیه گواهی تایید موقعیت پلاک ثبتی با جانمایی پلاک ثبتی

تهیه گواهی تایید موقعیت پلاک ثبتی با جانمایی پلاک ثبتی

تهیه گواهی تایید موقعیت پلاک ثبتی با جانمایی پلاک ثبتی

تهیه گواهی تایید موقعیت پلاک ثبتی با جانمایی پلاک ثبتی توسط کارشناس رسمی دادگستری نقشه برداری یا امور ثبتی تهیه میشود در واقع گواهی تایید موقعیت پلاک ثبتی برای تعیین موقعیت دقیق ملک با استفاده از پلاک ثبتی درج شده در سند قدیمی تهیه می شود. تهیه گواهی تایید موقعیت …

توضیحات بیشتر »