خانه / بایگانی برچسب: تهیه پلان از زمین های کشاورزی با دوربین های دقیق

بایگانی برچسب: تهیه پلان از زمین های کشاورزی با دوربین های دقیق

تهیه پلان از زمین های کشاورزی با دوربین های دقیق

تهیه پلان از زمین های کشاورزی با دوربین های دقیق

تهیه پلان از زمین های کشاورزی با دوربین های دقیق نقشه برداری توسط کارشناس رسمی دادگستری رشته نقشه برداری قابل انجام می باشد. پلان اراضی شامل اراضی و حدود آن و عوارض موجود در آن و همچنین اراضی مجاور و حدود آن ها می باشد. این نقشه در نهایت به …

توضیحات بیشتر »