خانه / بایگانی برچسب: تهیه نقشه UTM یو تی ام دو خطی برای جواز ساخت

بایگانی برچسب: تهیه نقشه UTM یو تی ام دو خطی برای جواز ساخت

تهیه نقشه UTM یو تی ام دو خطی برای جواز ساخت

تهیه نقشه UTM یو تی ام دو خطی برای جواز ساخت

تهیه نقشه UTM یو تی ام دو خطی برای جواز ساخت زمانی از جانب شهرداری در خواست می گردد که بین ابعاد و مساحت سندی و وضع موجود اختلافاتی مشاهده گردد و نقشه دو خطی شامل طول ها و مساحت وضع موجود و طول ها و مساحت سندی ملک است …

توضیحات بیشتر »