خانه / بایگانی برچسب: تهیه نقشه UTM دو خطی ثبت

بایگانی برچسب: تهیه نقشه UTM دو خطی ثبت

تهیه نقشه UTM دو خطی ثبت و شهرداری

تهیه نقشه UTM دو خطی ثبت و شهرداری

تهیه نقشه UTM دو خطی ثبت و شهرداری که نقشه وضع موجود ملک در سیستم مختصات یو تی ام است که بر روی نقشه دو هزارم جانمایی میشود و تهیه این نقشه از عهده متخصصی مانند کارشناس رسمی داد گستری رشته نقشه برداری و امور ثبتی بر می آید. این …

توضیحات بیشتر »