خانه / بایگانی برچسب: تهیه نقشه UTM برای اخذ سند تک برگ عرصه ملک

بایگانی برچسب: تهیه نقشه UTM برای اخذ سند تک برگ عرصه ملک

تهیه نقشه UTM برای اخذ سند تک برگ عرصه ملک

تهیه نقشه UTM برای اخذ سند تک برگ عرصه ملک

تهیه نقشه UTM برای اخذ سند تک برگ عرصه ملک به این صورت می باشد که اگر مالک بخواهد برای ملک خود سندتک برگ اخذ کند باید درخواستی به اداره ثبت بدهد و اداره ثبت ازمالک مدارکی می خواهد تا برای ملک سند تک برگ صادر کند از جمله این …

توضیحات بیشتر »