خانه / بایگانی برچسب: تهیه نقشه UTM با GPS های دو یا سه فرکانسه

بایگانی برچسب: تهیه نقشه UTM با GPS های دو یا سه فرکانسه

تهیه نقشه UTM با GPS های دو یا سه فرکانسه

تهیه نقشه UTM با GPS های دو یا سه فرکانسه

تهیه نقشه UTM با GPS های دو یا سه فرکانسه با دقت بالایی انجام می شود و همچنین این نقشه به منظور تعیین موقعیت ملک تهیه میشود و توسط کارشناس رسمی دادگستری نقشه برداری یا امور ثبتی تهیه می شود. تهیه نقشه UTM با GPS های دو یا سه فرکانسه …

توضیحات بیشتر »