خانه / بایگانی برچسب: تهیه نقشه 2000 شهرداری-تهیه نقشه هوایی

بایگانی برچسب: تهیه نقشه 2000 شهرداری-تهیه نقشه هوایی

تهیه نقشه ۲۰۰۰ شهرداری به همراه مختصات UTM

تهیه نقشه 2000 شهرداری به همراه مختصات UTM

تهیه نقشه ۲۰۰۰ شهرداری به همراه مختصات UTM به منظور بررسی تطبیق مساحت وضع موجود ملک با ابعاد سندی ملک میباشد و تهیه نقشه یو تی ام وضع موجود و جانمایی روی نقشه یک دو هزارم  برای تعیین مساحت دقیق ملک با استفاده از تجهیزات دقیق نقشه برداری توسط کارشناس …

توضیحات بیشتر »

تهیه نقشه ۲۰۰۰ شهرداری-تهیه نقشه هوایی

تهیه نقشه 2000 شهرداری-تهیه نقشه هوایی

تهیه نقشه ۲۰۰۰ شهرداری-تهیه نقشه هوایی که از جانب شهرداری از مالکین به منظور مشخص شدن موقعیت دقیق ملک در خواست میشود و نقشه یک دو هزارم شهر داری نقشه ای با مختصات یو تی ام است که بر روی یک نقشه یک دو هزارم هوایی از شهر جانمایی می …

توضیحات بیشتر »