خانه / بایگانی برچسب: تهیه نقشه 2000 شهرداری به همراه مختصات UTM

بایگانی برچسب: تهیه نقشه 2000 شهرداری به همراه مختصات UTM

تهیه نقشه ۲۰۰۰ شهرداری به همراه مختصات UTM

تهیه نقشه 2000 شهرداری به همراه مختصات UTM

تهیه نقشه ۲۰۰۰ شهرداری به همراه مختصات UTM به منظور بررسی تطبیق مساحت وضع موجود ملک با ابعاد سندی ملک میباشد و تهیه نقشه یو تی ام وضع موجود و جانمایی روی نقشه یک دو هزارم  برای تعیین مساحت دقیق ملک با استفاده از تجهیزات دقیق نقشه برداری توسط کارشناس …

توضیحات بیشتر »