خانه / بایگانی برچسب: تهیه نقشه یو تی ام کادر برای رفع ابهام در مرزهای ملک

بایگانی برچسب: تهیه نقشه یو تی ام کادر برای رفع ابهام در مرزهای ملک

تهیه نقشه یو تی ام کادر برای رفع ابهام در مرزهای ملک

تهیه نقشه یو تی ام کادر برای رفع ابهام در مرزهای ملک

تهیه نقشه یو تی ام کادر برای رفع ابهام در مرزهای ملک را اداره ثبت دستور آن را به مالک  می دهد و این در صورتی است که بین ابعاد وضع موجود ملک و ابعاد سندی آن تفاوت زیاد و قابل توجهی مشاهده شود. تهیه نقشه کادر بسیار پیچیده و …

توضیحات بیشتر »